Kuluttajan ja tuottajan intressit digitaalisten tekijänoikeuksien hallintateknologioilla suojattuun aineistoon

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Maanselkä, Asmo
dc.date.accessioned 2009-04-14T11:45:00Z
dc.date.available 2009-04-14T11:45:00Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/19893
dc.description.abstract Tässä kirjallisuuteen perustuvassa tutkielmassa tutkitaan kuluttajan ja tuottajan intressejä digitaalisten tekijänoikeuksien hallintateknologioilla (engl. digital rights management, DRM) suojattuun aineistoon. Aihe rajautuu DRMteknologioiden ympärillä käytyyn tieteelliseen keskusteluun, tuottajan ja kuluttajan välisestä näkökulmasta. Tuottajan perimmäisenä intressinä on saada tuottoa tekijänoikeuksista. Tuottoa pyritään saamaan suojaamalla aineisto laittomalta käytöltä, kontrolloimalla kuluttajaa ja sitouttamalla kuluttaja sekä liiketoimintatietoa keräämällä. Kuluttajan intressejä ovat digitaalisen aineiston halpa hinta, käytettävyys, riippumattomuus tuottajasta sekä yksityisyyden säilyttäminen. Tutkielma osoittaa että tuottajan ja kuluttajan intressit ovat ristiriidassa neljällä tavalla. Tuottaja pyrkii kasvattamaan tuottoa, kuluttaja haluaa tuotteen halvalla hinnalla. Tuottaja haluaa kontrolloida kuluttajaa, kuluttaja haluaa käyttää aineistoa monipuolisesti. Kuluttaja haluaa säilyttää yksityisyytensä, tuottaja haluaisi tietoa kuluttajasta liiketoimintatarpeisiin. Lisäksi kuluttaja haluaa olla mahdollisimman riippumaton tuottajasta, tuottaja pyrkii pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen. Tutkielmassa luodaan yleiskatsaus tuottajan ja kuluttajan intresseihin, joten se soveltuu tiiviiksi johdatukseksi aihepiiriin. Ohjaaja: Mikko Jäkälä Tarkastaja: Anne Honkaranta       en
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other tekijänoikeus en
dc.subject.other DRM en
dc.subject.other inressit en
dc.subject.other tuottajat en
dc.subject.other kuluttajat en
dc.title Kuluttajan ja tuottajan intressit digitaalisten tekijänoikeuksien hallintateknologioilla suojattuun aineistoon
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200904091395
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. en
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. fi

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record