ERP-järjestelmän käyttöönotto ja vaikutukset laskentatoimeen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sjöman, Laura
dc.date.accessioned 2009-03-24T09:45:31Z
dc.date.available 2009-03-24T09:45:31Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/19718
dc.description.abstract Tutkielman aiheena on ERP-järjestelmän käyttöönottoprosessi käyttäjäorganisaation näkökulmasta. Tutkielman tavoitteena on selvittää mitkä ovat käyttöönoton onnistumiseen kriittisesti vaikuttavat tekijät ja mitä riskejä käyttöönottoprosessiin liittyy sekä kuinka näitä riskejä voidaan hallita. Tavoitteena on myös kartoittaa valmiita käyttöönottostrategioita sekä selvittää ERP-järjestelmän käyttöönottamisen vaikutuksia käyttäjäorganisaation taloushallintoon. Tutkimusmenetelmänä tutkielmassa käytetään kirjallisuuteen sekä aiheeseen liittyviin aiempiin tutkimuksiin perehtymistä. ERP-järjestelmän käyttöönottoprosessin onnistumiseen kriittisesti vaikuttavia tekijöitä ovat projektinhallinta ja projektin johtaminen, ns. legacy-järjestelmien ominaisuudet, liiketoimintaprosessien uudelleenorganisointi, ERPjärjestelmään tehtävät räätälöinnit, ylimmän johdon tuki, muutoksen johtaminen sekä käyttäjien koulutus. Aikataulun viivästymiseen ja budjetin ylittämiseen johtavia yleisimpiä riskejä puolestaan ovat vaatimusmäärittelyn epäonnistuminen, projektin laajuuden ja päämäärän määrittelyn epäonnistuminen, käytettävien työkalujen ja tekniikoiden sopimattomuus tai toimimattomuus, organisatoriset ongelmat, puutteellinen johtaminen, toimintojen priorisoinnin epäonnistuminen, henkilö- ja aikaresurssien riittämättömyys sekä henkilöiden väliset ristiriidat. Tavanomaisimpia riskienhallintakeinoja ovat riskin välttäminen, riskin pienentäminen, riskin jakaminen, riskin siirtäminen ja riskin ottaminen. Suurimpia ERP-järjestelmän käyttöönoton aiheuttamia muutoksia käyttäjäorganisaatiolle on reaaliaikaiseen raportointiin siirtyminen. ERPjärjestelmä myös automatisoi organisaation laskentaprosesseja huomattavasti. ERP-järjestelmän käyttöönoton myötä organisaatiossa yhä useammalla henkilöllä on mahdollisuus talousinformaation tarkasteluun ja kirjanpidon kirjausten tuottamiseen. Tämä vähentää taloushallinnon henkilöstön rutiinitehtäviä sekä raportointityötä. Laskentahenkilöstön rooli siirtyy kohti erikoisasiantuntijaroolia, jossa informaation kokoaminen ja tarkastaminen sekä analyyttinen tiedon jalostaminen ovat avainasemassa.        en
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other toiminnanohjaus en
dc.subject.other taloushallinto en
dc.subject.other raportointi en
dc.subject.other laskentatoimi en
dc.subject.other käyttöönotto en
dc.subject.other ERP-järjestelmä en
dc.subject.other ohjausjärjestelmät fi
dc.title ERP-järjestelmän käyttöönotto ja vaikutukset laskentatoimeen
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200903201202
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. en
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. fi

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record