Kypsyysmallit ja niiden arviointi : erityisalueena ohjelmistotuotanto

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hanén, Paula
dc.date.accessioned 2009-03-24T09:45:20Z
dc.date.available 2009-03-24T09:45:20Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/19717
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa käsitellään kypsyysmalleja ja arvioidaan niitä. Tutkimus perustuu aihepiiriä koskevaan kirjallisuuteen. Koska kypsyysmalleja on kymmeniä, työssä on jouduttu tarkastelemaan niiden osajoukkoa, joka sisältää tunnetuimpia ohjelmistotuotannon toimialalle kehitettyjä kypsyysmalleja. Kypsyysmallien avulla voidaan analyyttisesti arvioida organisaation tai prosessien kypsyyttä. Etenkin suuremmissa organisaatioissa asiakkaat haluavat vakuuttua toimittajien laadukkuudesta. Kypsyysmallien arviointikriteerit ja arviointitulokset mahdollistavat luotettavan ja yhteismitallisen vertailemisen. Esittely on pyritty tekemään siten, että lukijalle muodostuu kuva mallin soveltuvuudesta. Tässä työssä esitellyt kypsyysmallit ovat QMMG, Stage Theory, CMM, Bootstrap, CMMI ja SPICE. Osa kypsyysmalleista on ollut hyvin runsaan tutkimus- ja kehitystyön kohteina ja niitä on sovellettu käytännössä. Osa malleista on sen sijaan ehdotuksen omaisia ja niistä on vähemmän käytännön kokemuksia. Mallit ohjaavat organisaatioita toimimaan järjestelmällisesti ja parantamaan toimintaansa arvioinnin tuloksena. Tutkielma osoittaa, että malleihin kohdistuu myös arvostelua kuten resurssien liiallinen kuluttaminen niitä sovellettaessa. en
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other SPICE en
dc.subject.other CMMI en
dc.subject.other CMM en
dc.subject.other arviointi en
dc.subject.other kypsyysmallit en
dc.title Kypsyysmallit ja niiden arviointi : erityisalueena ohjelmistotuotanto
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200903201201
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. en
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. fi

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record