Web-palveluiden (Web Services) haasteet B2B-integraatiossa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Metso, Henri
dc.date.accessioned 2009-03-19T09:30:38Z
dc.date.available 2009-03-19T09:30:38Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/19694
dc.description.abstract Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma Tässä tutkielmassa tarkastellaan Web-palveluiden käyttöä B2B-integraatiossa, siihen liittyvien haasteiden näkökulmasta. Web-palvelut ovat lupaava teknologia, mutta niiden yleistymiselle on olemassa monia esteitä. Tutkielman tavoitteena on selvittää mitä haasteita Web-palveluiden käyttöön liittyy B2Bintegraatiossa, kartoittaa mitä ratkaisuja haasteisiin on olemassa, ja näiden pohjalta arvioida Web-palveluiden nykytilaa ja jatkonäkymiä. Tutkielman aihealueeseen on perehdytty yksinomaan kirjallisuuden pohjalta. Tutkimuksessa on selvitetty Web-palveluiden käyttöön liittyviä haasteita, sekä kartoitettu niihin esitettyjä ratkaisuja B2B-integraatiossa. Selvityksen pohjalta on arvioitu Web-palveluiden nykytilaa, sekä arvioitu tulevaisuuden näkymiä. Tutkimuksessa tuli ilmi, että Web-palveluiden käytön haasteet B2Bintegraatiossa ovat turvallisuus, luotettavuus, suorituskyky, liiketoimintaprosessit, transaktiot, sopimukset, laatu, muutokset, tarkkailu ja vanhat järjestelmät. Haasteiden ratkaisujen suhteen tutkimuksen keskeinen tulos on, että vaikka Web-palveluiden käytössä on suuriakin haasteita, niin ydinhaasteet voidaan periaatteessa ratkaista jo tavalla tai toisella. Kasvava kilpailevien standardien määrä kuitenkin uhkaa Web-palveluiden suotavaa kehitystä jatkossa, ja kehitystyössä tulisikin keskittyä juuri standardien yhtenäistämiseen kilpailun sijaan, jotta Web-palvelut säilyttäisivät alustariippumattomuutensa, ja pysyisivät yhtenäisenä ja helposti sovellettavana kokonaisuutena.     en
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other haasteet en
dc.subject.other business-to-business en
dc.subject.other Web Services en
dc.subject.other verkkopalvelut fi
dc.title Web-palveluiden (Web Services) haasteet B2B-integraatiossa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200903191169
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. en
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. fi

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record