Yritysontologioiden graafinen esittäminen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pitkänen, Anssi Sameli
dc.date.accessioned 2009-03-19T09:30:27Z
dc.date.available 2009-03-19T09:30:27Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/19693
dc.description.abstract Yritysontologioiden graafinen esittäminen Yrityksen sisäiset ja yritysten väliset tietojärjestelmät poikkeavat usein toisistaan mm. terminologian ja kohdealueesta vallitsevien näkemysten suhteen, jolloin niitä on hankalaa sovittaa yhteen. Yritysontologioiden avulla liiketoiminnalle merkittävää tietoa voidaan käsitteellistää yksitulkintaisesti, mikä tarjoaa luontaisen perustan järjestelmien yhteensovittamiselle jo niiden kehittämisen aikana. Kirjallisuudessa on esitetty useita yritysontologioita, mutta niiden vertaileminen keskenään on vaikeaa, sillä myös niiden esitystavat eroavat toisistaan. Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella graafisen esitystavan soveltuvuutta yritysontologioiden esittämiseen. Tätä varten tutkielmaan on mallinnettu kaksi yritysontologiaa, Enterprise Ontology ja Toronto Virtual Enterprise, UML-kielellä ja sen perusteella esitetty kokemuksia mallintamisesta ja päätelmiä yritysontologioiden vertailtavuudesta. Tutkielma osoittaa, että osittain formaaleja yritysontologioita voidaan esittää yhteneväisellä graafisella esitystavalla siten, että tämän esitystavan avulla on mahdollista tehdä vertailuja ontologioiden välillä. Tällaiset ontologiat eivät ota kantaa kaikkiin yksityiskohtiin, mutta ne tarjoavat kuitenkin ontologian rakenteesta selkeämmän kokonaiskuvan ja edistävät viestintää järjestelmän kehittäjien kesken.     en
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other UML en
dc.subject.other Toronto Virtual Enterprise en
dc.subject.other Enterprise Ontology en
dc.subject.other yritykset en
dc.subject.other ontologia en
dc.title Yritysontologioiden graafinen esittäminen
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200903191167
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. en
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. fi

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record