Turvallisten tietojärjestelmien suunnittelumenetelmät

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Partanen, Tuomo
dc.date.accessioned 2009-03-19T09:10:34Z
dc.date.available 2009-03-19T09:10:34Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/19691
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa käsitellään turvallisten tietojärjestelmien suunnittelu menetelmiä. Turvallisten tietojärjestelmien suunnittelulla tarkoitetaan tietojärjestelmien kehittämistä siten, että ne takaavat sisältämiensä tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden. Turvallisten tietojärjestelmien suunnittelumenetelmällä tarkoitetaan taas systemaattista lähestymistapaa tietojärjestelmän tietoturvallisuuden kehittämiseksi. Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella mitä turvallisten tietojärjestelmien suunnittelu ja sen menetelmät pitävät sisällään. Tarkoituksena on keskittyä erityisesti turvallisten tietojärjestelmien suunnittelun ja sen menetelmien periaatteisiin ja merkitykseen tietojärjestelmien tietoturvallisuuden parantamisessa. Työn tarkoituksena ei ole käsitellä yksittäisiä tietoturvatekniikoita, eikä järjestelmäkehityksen jälkeistä (post hoc) tai epäsystemaattista (ad hoc) tietoturvallisuuden kehittämistä. Turvallisten tietojärjestelmien suunnittelumenetelmät käsittävät tässä tutkielmassa niin kokonaisvaltaisia menetelmiä, osamenetelmiä kuin standardejakin. Näiden menetelmien yhdistävä tekijä on kuitenkin se että ne ovat systemaattisia turvallisten tietojärjestelmien kehitystä tukevia lähestymistapoja. Käsitellyt menetelmät on valittu niiden käytön levinneisyyden tai historiallisen merkityksen perusteella alan keskeisen tutkimuskirjallisuuden avulla. Tietoturvallisuuden merkitys on kasvanut räjähdysmäisesti, silti turvallisten tietojärjestelmien suunnittelumenetelmiä ei tunnisteta, eikä niiden merkitystä ymmärretä riittävällä tavalla. Aiheen ymmärryksen vähyyttä kuvaa se, ettei aihetta ole käsitelty aikaisemmissa tutkimuksissa paljoakaan kokonaisvaltaisesta näkökulmasta, vaan niissä on keskitytty kuvaamaan lähinnä yksittäisiä menetelmiä. Tässä työssä käsittelenkin aihetta tutkimusalalle harvinaisesti yleisestä ja kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Aiheen käsittely perustuu alan hajanaiseen ja harvaan, mutta merkittävään kirjalliseen tutkimukseen. Kyseessä on siis kirjallisuuskatsauksen omainen esitys ja yhteenveto alueen keskeisimmistä asioista. Tutkielman keskeisimpiä tuloksia ovat turvallisten tietojärjestelmien suunnittelun ja sen tärkeimpien menetelmien periaatteiden ja merkityksen ymmärtäminen. Tulokset osoittavat mm., että turvallisten tietojärjestelmien suunnittelumenetelmät ovat elintärkeitä tietojärjestelmien tietoturvallisuuden kehittämisessä, niiden elinkaarikustannusten alentamisessa ja järjestelmäkehitysmenetelmien tukemisessa. Turvallisten tietojärjestelmien suunnittelumenetelmien suosio on lujassa kasvussa ja niitä standardoidaan kovaa vauhtia, jotta organisaatiot voisivat sertifioida prosessejaan niitä vasten asiakkaiden tietoturvavaatimusten tyydyttämiseksi. Menetelmät ovat myös kehittymässä yhä laajemmiksi ja kokonaisvaltaisimmiksi tietoturvaratkaisuiksi, jotka koskevat kaikkea järjestelmäkehitykseen liittyvää toimintaa.   en
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other security engineering en
dc.subject.other kehittäminen en
dc.subject.other tietoturva en
dc.subject.other tietojärjestelmät fi
dc.subject.other suunnittelumenetelmät fi
dc.title Turvallisten tietojärjestelmien suunnittelumenetelmät
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200903171156
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. en
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. fi

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record