UML-kaavioiden käyttö ketterissä menetelmissä: esimerkkeinä XP ja FDD

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kinnunen, Matti
dc.date.accessioned 2009-03-19T08:40:33Z
dc.date.available 2009-03-19T08:40:33Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/19684
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa tarkastellaan mallintamista UML-kaavioiden avulla ketterissä menetelmissä. Tavoitteena on selvittää, mitä UML:n kaaviotyyppejä ketterissä menetelmissä käytetään ja miksi. Lisäksi tarkoituksena on tarkastella mallintamiseen liittyviä näkemyseroja menetelmien välillä. Tarkasteltavina menetelminä ovat XP ja FDD. Tutkielmassa tuodaan esille myös menetelmille tyypillisiä UML:n ulkopuolisia mallinnustekniikoita. Tutkimuksessa on perehdytty kirjallisuuden avulla siihen, miten eri lähteet, erityisesti menetelmien kehittäjät suhtautuvat mallintamiseen. Tutkimuksen tuloksena esitetään taulukot menetelmien sisältämistä mallintamistekniikoista. Niiden perusteella voidaan todeta, että menetelmissä suositaan UML-kaavioista luokka- ja sekvenssikaavioiden käyttöä sekä menetelmillä on lisäksi omat mallintamistekniikat. Eroavuudet mallintamisessa menetelmiä vertailtaessa johtunevat menetelmille ominaisista arvoista, periaatteista käytänteistä. Lisäksi näkemyseroja on havaittavissa menetelmien avainhenkilöiden välillä.     en
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other UML en
dc.subject.other Feature Driven Development en
dc.subject.other Extreme Programming en
dc.subject.other Agile Manifesti en
dc.subject.other ketterä menetelmä en
dc.subject.other kuvauskielet fi
dc.title UML-kaavioiden käyttö ketterissä menetelmissä: esimerkkeinä XP ja FDD
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200903171149
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. en
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. fi

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record