Palveluarkkitehtuuri tietojärjestelmien integroinnissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Välijärvi, Liisa
dc.date.accessioned 2009-03-19T08:19:04Z
dc.date.available 2009-03-19T08:19:04Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/19683
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa käsitellään yrityksen tietojärjestelmien integrointia ja erityisesti palveluarkkitehtuuria integrointimallina. Palveluarkkitehtuuri (Service Oriented Architecture, SOA) perustuu ajatukseen kapseloida järjestelmien osia palveluiksi ja jakaa sitten näiden palveluiden metodeja ja tietoa muiden järjestelmien käyttöön määritellyn rajapinnan kautta. Eri toteutuskielien ja alustojen yhteentoimivuus saavutetaan kapseloimalla palvelut tietyn standardin mukaisen rajapinnan taakse. Toteuttamalla palveluarkkitehtuuria saavutetaan hyötyjä erityisesti uudelleenkäytön ja toteutuskustannusten säästöjen kautta. Palveluarkkitehtuurilla on kuitenkin varjopuolensa. Koska useimmissa palveluarkkitehtuuria toteuttavissa teknologioissa ei ole huomioitu kaikkia komponenttien jakamiseen liittyviä ongelmia, kuten esimerkiksi tietoturvaa tulee toteutusvaiheessa etsiä muita tekniikoita paikkaamaan näitä puutteita. Tutkimuksessa palveluarkkitehtuuri todetaan hyödylliseksi ja nykyisin myös kirjallisuudessa suosituksi tietojärjestelmien integrointimalliksi. Tutkimuksen jälkeen jää kuitenkin tarve löytää enemmän kriittistä arviointia palveluarkkitehtuurille ja sitä kautta rakentavia kehitysideoita palveluarkkitehtuuria harkitseville organisaatioille.     en
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other SOA en
dc.subject.other palveluarkkitehtuuri en
dc.subject.other tietojärjestelmät en
dc.subject.other service oriented architecture en
dc.subject.other integrointi fi
dc.title Palveluarkkitehtuuri tietojärjestelmien integroinnissa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200903171148
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. en
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. fi

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record