Innovaation leviäminen ja teknologiaan pakottaminen: Suomi siirtyi digiaikaan

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sarilo, Henriika
dc.date.accessioned 2009-03-18T12:13:11Z
dc.date.available 2009-03-18T12:13:11Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/19673
dc.description.abstract   Sarilo, Henriika Innovaation leviäminen ja teknologiaan pakottaminen : Suomi siirtyi digiaikaan Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2007. 35 s. Kandidaatin tutkielma Kandidaatin tutkielmassa tarkastellaan suppeasti Suomen siirtymistä analogisista digitaalisiin televisiolähetyksiin ja tämän siirtymän erityispiirteitä sekä selvitetään sopivaa teoriakenttää, joka soveltuisi tutkimukseen valtiontaholta tapahtuvan teknologiaan pakottamisen vaikutuksista teknologiainnovaation yleistymiselle. Työn tutkimuskysymys on: Millaisia tekijöitä on otettava huomioon haluttaessa tutkia teknologiaan pakottamisen vaikutusta teknologiainnovaation diffuusiossa peruslähtökohtana Everett M. Rogersin koostama innovaation diffuusioteoria? Työn tavoitteena oli luoda pohja syvemmille jatkotutkimuksille aiheesta. Selvityksen pohjalta käy ilmi, että valtion toimilla digi-tv-ilmiössä näyttäisi olevan runsaasti erilaisia vaikutuksia yksilöiden omaksumisprosessissa ja että Rogersin esittelemät mallit soveltuvat hyvin tarkempaan tutkimukseen, mutta niitä on tarpeen muokata tutkimuskohteeseen sopiviksi.  en
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other diffuusio en
dc.subject.other digi-tv fi
dc.subject.other innovaatiot fi
dc.title Innovaation leviäminen ja teknologiaan pakottaminen: Suomi siirtyi digiaikaan
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200903131133
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. en
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. fi

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record