Mobiilipalveluiden hinnoittelu Suomessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nieminen, Tommi
dc.date.accessioned 2009-03-18T12:04:08Z
dc.date.available 2009-03-18T12:04:08Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/19670
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa tarkastellaan mobiilipalveluita, siihen liittyvän hinnoittelun näkökulmasta. Tutkielma pohjautuu kirjallisuuskatsaukseen, jossa perehdytään mobiilipalveluihin ja niiden hinnoitteluun, aiheeseen kohdistunutta tutkimusta hyödyntäen ja soveltaen. Mobiilipalveluita voidaan käyttää mobiilipäätelaitteiden avulla monenlaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi musiikin kuuntelemiseen tai television katselemiseen. Mobiilipalveluihin on kohdistettu paljon ennakko-odotuksia ja niiden on ennustettu kasvavan nopeasti lähivuosina. Useasta tutkimuksesta käy ilmi, että palveluiden kasvusta ja kehityksestä huolimatta niiden käytön ja lisääntymisen suurimpana esteenä pidetään niistä aiheutuvia kustannuksia ja palveluiden kalleutta. Mobiilipalvelujen taustalla olevat erityispiirteet aiheuttavat sen, että kuluttajat kokevat hinnoittelun ongelmallisena ja alan yrityksillä on paljon haasteita. Mobiilipalveluista odotetaan silti kehittyvän seuraava suuri tulonlähde tekstiviestien rinnalle. Jatkuvasti kehittyvä teknologia, palveluiden erityispiirteet ja päätelaitteiden tuomat rajoitteet vaikeuttavat palveluiden hinnoittelua ja kasvua. Yhä edelleen kasvavat markkinat, aiheeseen kohdistuva mielenkiinto ja uusien tutkimuksien julkaiseminen antavat kuitenkin viitteitä siitä, että ongelmiin on löytymässä ratkaisuja ja mobiilipalvelut tulevat lyömään itsensä läpi tulevaisuudessa.  en
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other hinnoittelu en
dc.subject.other mobiilipalvelut fi
dc.subject.other mobiililaite fi
dc.title Mobiilipalveluiden hinnoittelu Suomessa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200903131128
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. en
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. fi

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record