CRM -järjestelmien käyttöönottoon liittyvät haasteet

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Herranen, Sonja
dc.date.accessioned 2009-03-16T06:18:50Z
dc.date.available 2009-03-16T06:18:50Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/19652
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa kartoitetaan asiakkuudenhallinta- eli CRM järjestelmän käyttöönottoon liittyviä ongelmia kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksessa kar-toitetaan aluksi CRM käsite, asiakkuudenhallinnan taustoja sekä kuinka tieto-järjestelmät liittyvät asiakkuudenhallintaan. Lisäksi tutkielmassa kartoitetaan CRM järjestelmän käyttöönottoon liittyviä ongelmakohtia. Tutkimuksen aihepiiri liittyy olennaisesti yrityksen johtamiseen liittyviin seik-koihin, asiakkuuksienhallintaan, tietojärjestelmiin sekä niiden projekteihin. Ai-he on kiinnostava, sillä tutkimuksen kohteena olevalla tietojärjestelmällä usko-taan olevan merkittäviä hyötyjä yrityksen liiketoiminnalle. Tulokset järjestel-män käyttöönotoista ovat kuitenkin toisistaan poikkeavia; Osa yrityksistä on onnistunut järjestelmän avulla kasvattamaan kannattavuuttaan ja asiakastyyty-väisyyttään. Enemmistö CRM:n käyttöönotoista on kuitenkin epäonnistunut. Tutkimuksen keskeisin tulos oli, ettei voida määritellä yksittäistä tekijää, joka aiheuttaisi käyttöönoton epäonnistumisen, vaan useampi syy vaikutti tilantee-seen. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi yrityksessä, jossa pohditaan CRM järjestelmään siirtymistä.  en
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other CRM en
dc.subject.other Customer relationship management en
dc.subject.other asiakkuudenhallinta fi
dc.subject.other tietojärjestelmät fi
dc.subject.other käyttöönotto fi
dc.title CRM -järjestelmien käyttöönottoon liittyvät haasteet
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200903131121
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. en
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. fi

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record