Yrittäjämäinen elinkeinopolitiikka : kolmevaiheinen, diskurssianalyyttinen tarkastelu kunnan elinkeinopolitiikan roolista ja tehtävistä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lauronen, Mirja
dc.date.accessioned 2009-03-03T13:40:45Z
dc.date.available 2009-03-03T13:40:45Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.isbn 978-951-39-3490-3
dc.identifier.issn 1457-1986
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1081262
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3490-3
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/19562
dc.description.abstract The relationship between the municipality and the state as well the markets and the society is changing dramatically. The decision makers on the municipal level ought to be able to look at today’s world with an unprejudiced insight, to notice the ongoing changes and tendencies, to see the dangers and the possibilities brought about by the changes, to create a common will to agree on values, and to choose the correct methods to reach the desired future. The municipal industrial policy in particular is facing new challenges, and its role among the various functions of the municipality has become all the more important.The present analysis focuses on the industrial policy of the Finnish municipality. It includes a discussion of what has happened, what is happening and what will happen when the municipality and entrepreneurship meet/ the municipality comes into contact with entrepreneurship. The main goal of the discussion is to analyse the needs of change for municipal industrial policy in Finland as well as investigate the capacity of entrepreneurship to bring about this change. The main questions were: 1) Are the needs of municipal industrial policy and the potential offered by entrepreneurship connected? 2) If the connection exists, what is it like?Answers were obtained both from literature and a Delphi-questionnaire delivered to municipal decision-makers. The research material was analysed qualitatively in the framework of future studies. The immediate research method was that of a three-phase discourse analysis. The discourse on the past brought out those needs of the time that the society has tried to solve through legislation. The discourse on the present brought out industrial policy as an entity for which entrepreneurship is an opportunity, i.e. entrepreneurial industrial policy. The discourse on the future enabled us to observe the entrepreneurial industrial policy aiming at a business-like organization of the municipality as well as entrepreneurial political and administrative functioning of the municipality. The flow of the future met the flow of the past at the present moment, and at the same time the entrepreneurial industrial policy linked entrepreneurship with municipal organization as a potential. en
dc.description.abstract Kunnan suhde valtioon, markkinoihin ja yhteiskuntaan on voimakkaassa muutoksessa. Kunnalliset päättäjät ovat suurien haasteiden edessä. Heidän olisi kyettävä tarkastelemaan nykyisyyttä, näkemään muutokset ja niiden suunnat, uhat ja mahdollisuudet, luomaan yhteinen tahtotila arvoiksi ja valitsemaan keinot halutun tulevaisuuden tekemiseksi. Tämä edellyttää tietoa, osaamista, luovuutta ja innovaatioita. Kysymys on uusista asenteista ja tavoista nähdä kehitys ja siihen vaikuttavat voimat. Kysymys on myös oman organisaation roolin ymmärtämisestä osana kehitystä.Mirja Lauronen tarkastelee tutkimuksessaan suomalaisen kunnan elinkeinopolitiikkaa. Hän pohtii myös, mitä tapahtuu, kun kunnan rooli ja yrittäjyys kohtaavat.Kunnan elinkeinopolitiikalle on tullut uusia haasteita ja se on saanut keskeisen aseman kunnan tehtäväkentässä.- Kunta toimii elinkeinopolitiikassa mahdollistajan roolissa. Tämä edellyttää kunnalta aktiivista toimintaa yrittäjyyden edistämisessä, yritysten toimintaedellytysten kehittämisessä ja yritysten uudistumisen tukemisessa. Tulevaisuudessa innovaatiotoiminnasta muodostuu keskeinen kuntien selviytymisen mahdollisuus. Tällöin on saatava yksityisten yritysten innovaatiokapasiteetti käyttöön, Lauronen toteaa.- Tutkimuksessa keskeiseksi nousi yrittäjämäinen yksilö, aktiivinen, omaehtoinen toimija. Tilanteessa, jossa koko demokratiajärjestelmä on muuttumassa, enemmistön demokratia ei enää kanna. Tulevaisuudessa yksilön rooli vahvistuu. Yhä enenevässä määrin yksilöiden ryhmät, vähemmistöt, näyttävät käyttävän valtaa. On oletettavaa, että kunnan poliittis-hallinnollinen rakenne demokratian kantajana muuntuu, Lauronen ennakoi.Lauronen näkee, että elinkeinopolitiikka saa laajennetun roolin kunnissa. Se etsii sijaansa kunnan tehtäväkentässä kuntaorganisaation asettuessa itse elinkeinopolitiikan kohteeksi. Tuloksena syntyy yrittäjämäinen elinkeinopolitiikka, joka tähtää kohti yritysmäistä kuntaorganisaatiota ja yrittäjämäistä poliittis-hallinnollista organisaatiota.Lauronen avaa tulevaisuusnäkökulman kunnalliseen elinkeinopolitiikkaan. Tutkimus mallintaa ja toteuttaa uuden tavan hahmottaa kunnallista päätöksentekoa. Se tarjoaa tieteen avuksi käytännön ongelmaan ja tulevaisuuksien tutkimuksen menetelmän päätöksenteon työkaluksi. fi
dc.format.extent 193 sivua
dc.language.iso fin
dc.publisher Jyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseries Jyväskylä studies in business and economics 73.
dc.relation.isversionof ISBN 978-951-39-3471-2
dc.rights openAccess fi
dc.title Yrittäjämäinen elinkeinopolitiikka : kolmevaiheinen, diskurssianalyyttinen tarkastelu kunnan elinkeinopolitiikan roolista ja tehtävistä
dc.type Diss. fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-951-39-3490-3
dc.subject.ysa kunnat
dc.subject.ysa elinkeinopolitiikka
dc.subject.ysa elinkeinoelämä
dc.subject.ysa yritykset
dc.subject.ysa yrittäjyys
dc.subject.ysa tulevaisuus
dc.subject.ysa haasteet
dc.subject.ysa tavoitteet
dc.subject.ysa diskurssianalyysi
dc.subject.ysa delfoimenetelmä
dc.subject.kota 512
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Väitöskirja fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation en
dc.contributor.tiedekunta Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.tiedekunta Jyväskylä University School of Business and Economics en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yrittäjyys fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record