The English language teacher as a motivator

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Alaste, Jenni
dc.date.accessioned 2008-09-16T11:03:27Z
dc.date.available 2008-09-16T11:03:27Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/18902
dc.description.abstract Tämän proseminaari-työn tarkoitus oli tutkia, miten suuri vaikutus englanninopettajalla on oppilaidensa opiskelumotivaatioon sekä selvittää, mitkä motivointitekniikat oppilaat kokevat tehokkaimmiksi tavoiksi nostaa omaa opiskelumotivaatiotaan. Opiskelumotivaatio määrittelee sen, miksi opiskelemme sekä sen, miten määrätietoisesti ja innokkaasti haluamme oppia. Opiskelumotivaatiota on tutkittu laajalti eri näkökulmista, myös kieltenopetuksessa, ja sen lisäämiseen on laadittu monia opettamistekniikoita. Tämä tutkimus kuitenkin tarkasteli noita opettamistekniikoita oppilaiden näkökulmasta, täydentäen siten aiempaa tutkimusta. Viitekehyksenä tutkimuksessa käytettiin pääasiassa kolmea eri teosta, jotka käsittelivät opiskelumotivaatiota ja antoivat opettajalle käytännönneuvoja motivaation kohottamiseen. Näistä teoksista kerätyistä tekniikoista koottiin kyselylomake, jossa oppilaita pyydettiin arvioimaan kuinka suuri vaikutus opettajalla on yleensä heidän opiskelumotivaatioonsa, jonka jälkeen heidän tuli arvioida eri opetustekniikoiden vaikutusta motivaatioonsa. Kyselyyn vastasi kuusikymmentä oppilasta kahdesta suomalaisesta lukiosta ja sen avulla kerätty aineisto analysoitiin tilastollisesti, jotta tutkimus tuottaisi yleistäviä tuloksia. Tutkimuksessa kävi ilmi, että 15 % oppilaista koki englanninopettajansa nostavan opiskelumotivaatiotaan merkittävästi ja 53,3 % koki opettajan nostavan hieman motivaatiotaan. 28,3 % oppilaista ilmoitti, ettei opettajalla ole mitään vaikutusta heidän motivaatioonsa. 3,3 % oppilaista koki, että opettaja yleensä laskee hieman heidän opiskelumotivaatiotaan. Kuitenkaan kukaan oppilaista ei ilmoittanut opettajan laskevan opiskelumotivaatiotaan merkittävästi. Kolme tehokkainta opetusmetodia motivaation kannalta olivat: opettaja näyttää innostuksensa ja kiinnostuksensa englanninkieltä ja opettamista kohtaan, opettaja korostaa avunpyytämisen merkitystä ja opettaja antaa rakentavaa palautetta heti suorituksen jälkeen sekä kokoajan oppimisen edetessä. Kolme motivaation kannalta haitallisinta opetustekniikkaa sitä vastoin olivat: opettaja pitää yhteyttä oppilaiden vanhempiin, opettaja käyttää kilpailuja osana opetustaan ja opettaja käyttää muunlaisia palkintoja kuin arvosanoja opetuksessaan. Käytettävissä olleen resurssien ja aiheen laajuuden vuoksi kaikkia motivaatioon liittyviä opetusmetodeja ei voitu ottaa osaksi tutkimusta. Koska tutkimuksen tavoitteena oli saada yleistä tietoa oppilaiden kokemuksista, lisätutkimusta tarvitaan selvittämän syyt oppilaiden vastausten takana. en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other teaching methods en
dc.subject.other motivation in education en
dc.subject.other language education en
dc.title The English language teacher as a motivator
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211092900
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record