Nakertamisesta hanketoimintaan : tapaustutkimus Nakertaja-Hetteenmäen asuinalueen kehittämistoiminnasta ja liikunnan osuudesta yhteissuunnittelussa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Salmikangas, Anna-Katriina
dc.date.accessioned 2008-01-09T13:00:31Z
dc.date.available 2008-01-09T13:00:31Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.isbn 951-39-1776-2
dc.identifier.issn 0356-1070
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:925168
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-1776-2
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13504
dc.description.abstract Anna-Katriina Salmikankaan tutkimus tarkastelee liikunnan muuttuvaa välineellistä merkitystä kansalaistoiminnan ja julkisen hallinnon yhteistoiminnassa 1900-luvulla Nakertaja-Hetteenmäellä asukkaiden näkökulmasta. Lisäksi tutkittiin vuonna 1989 alkaneen liikunnan yhteissuunnittelun laajenemista asuinalueen kokonaisvaltaiseksi kehittämistoiminnaksi.Yhteissuunnittelu on osallistuvaa suunnittelua, johon tulevat mukaan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden lisäksi myös suunniteltavan alueen asukkaat sekä muut kohteeseen vaikuttavat tahot. Yhteissuunnittelun edetessä liikunnasta tuli väline, joka loi ja ylläpiti yhteisöllisyyttä.Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys on toiminnallaan näyttänyt, kuinka liikuntaharrastusta voidaan edistää yhteistyöllä, ja mikä merkitys liikunnalla voi olla asuinalueen kehittämiselle. Liikunnalla voi olla myönteinen rooli paikalliselle yhteishengelle ja yhteisöllisyydelle. Asukkaiden osallistumiseen ja vaikuttamiseen tähtäävien hankkeiden suunnittelussa tulisikin kiinnittää enemmän huomiota yhdessäolotoimintaan ja sen avulla yhteisöllisyyden muodostamiseen ja ylläpitämiseen.Liikunta ei ratkaise ongelmia kokonaan, mutta se voi tarjota osaratkaisun esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemiseen. Tutkimuksessa tämä näkyi siinä, että liikunta ei ole erillinen osa-alue tai tiukasti rajattavissa muusta asuinalueen toiminnasta. Liikunnan rooli ei myöskään ole muuttumaton. Liikuntatoimen ja kansalaistoimijoiden yhteistyön pitkän perinteen ansiosta liikunta on hyvä osallistuvan suunnittelun aloittamiskohde. Muille toiminta-alueille ”siirretyn” toimintatavan aloittaminen helpottuu ja kannustavia tuloksia saadaan nopeasti. fi
dc.description.abstract Inspired by the Model Province in Physical Activity -project in 1988–92, the residents of a neighbourhood in Kainuu initiated a joint planning project of physical activity in their neighbourhood. Joint planning expanded the village committee’s activities into a structured project. This research investigated the changing instrumental significance of physical activity in the collaboration between civic activity and public administration in the 1900s from the residents’ perspective. The study also looked at the expansion of joint planning in the 1990s into comprehensive development activity of the research area.The development of civic activity and public administration is considered both theoretically and empirically, applying methods from action research and case study. The frame of reference is an activity system model for developmental work research, which is related to action research. The material consists of interviews, written reports, newspaper clippings, records and written material produced by residents, elected officials and authorities.As the joint planning progressed, physical activity changed from an object into an instrument used to create and maintain a collective identity. During the development process that started from the joint planning of physical activity, the object of activity surpassed the traditional tasks and geographical area of operations of neighbourhood committees. Division of labour progressed from the residents’ letters to municipal officials to partnerships required by project activity. The village association’s activities are an example of how physical activity can be promoted via cooperation and what role physical activity can have in neighbourhood development.A prerequisite for successful expansion of joint planning was the collaborative culture that had developed in the area during the 1900s. Development activity requires finding a common object by going outside traditional confines. It takes time to overcome old routines and recognise and utilise different types of expertise. This research demonstrates the capacity of a neighbourhood committee to bear responsibility and organise well-being services that traditionally belong to public administration. en
dc.format.extent 269 sivua
dc.language.iso fin
dc.publisher Jyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseries Studies in sport, physical education and health 95.
dc.relation.isversionof ISBN 951-39-1743-6
dc.rights openAccess fi
dc.title Nakertamisesta hanketoimintaan : tapaustutkimus Nakertaja-Hetteenmäen asuinalueen kehittämistoiminnasta ja liikunnan osuudesta yhteissuunnittelussa
dc.type Diss. fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:951-39-1776-2
dc.subject.ysa yhteissuunnittelu
dc.subject.ysa osallistuva suunnittelu
dc.subject.ysa kansalaistoiminta
dc.subject.ysa osallistuminen
dc.subject.ysa asuinalueet
dc.subject.ysa kehittäminen
dc.subject.ysa liikunta
dc.subject.ysa liikuntaharrastus
dc.subject.ysa liikuntasuunnittelu
dc.subject.ysa yhteisöllisyys
dc.subject.ysa kyläyhdistykset
dc.subject.ysa Kajaani
dc.subject.kota 315
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Väitöskirja fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation en
dc.contributor.tiedekunta Liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntasuunnittelu- ja hallinto fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record