Imagining the other : orientalism and occidentalism in Tamil-European relations in South India

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jouhki, Jukka
dc.date.accessioned 2008-01-09T12:58:17Z
dc.date.available 2008-01-09T12:58:17Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.isbn 951-39-2527-7
dc.identifier.issn 1459-4331
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:986372
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-2527-7
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13431
dc.description.abstract Jouhki on tutkinut idän ja lännen problematiikkaa Edward Saidin (1935–2003) vuonna 1978 kirjoittaman teoksen Orientalism - Western Conceptions of the Other ja sitä seuranneen mittavan akateemisen keskustelun pohjalta. Jouhki on myös kerännyt kenttätyöaineistoa tamileiden ja eurooppalaisten suhteesta Etelä-Intiassa.Kirjassaan Edward Said hyökkäsi euroamerikkalaisen kulttuurin luutuneita käsityksiä vastaan ja väitti, että itää koskevaa diskurssia hallitsee yhä kolonialismin eurosentrinen perintö. Euroopan ulkopuolisiin kansoihin suhtaudutaan ennakkoluuloisesti ja polarisoivasti, ikään kuin idän ja lännen kansat olisivat toistensa vastakohtia. Kun länsi on yleensä rationaalisuuden, yksilöllisyyden, edistyksen ja tulevaisuuden metafora, on idän nähty edustavan irrationaalisuutta, persoonattomuutta, taantumusta ja muinaisuutta.Jouhkin kenttätyön kohteena oli kaksi erilaista yhteisöä: kokeiluluontoinen noin kahden tuhannen asukkaan eurooppalaisvaltainen Auroville-yhteisö, jota tukivat muun muassa Intian keskushallitus ja UNESCO sekä Kuilapalayam, samankokoinen tamilikylä Aurovillen läheisyydessä. Mielenkiintoista Jouhkin mielestä oli se, että vaikka länsimainen Auroville oli filosofialtaan voimakkaasti hengellinen, useimmat paikalliset tamilit eivät pystyneet yhdistämään hengellisyyttä kuvaansa länsimaisuudesta. Eurooppalaiset taas kokivat taloudellisen ylivaltansa tarkoittavan myös moraalista ja älyllistä ylivaltaa. Jouhkin mukaan Etelä-Intiassa eurooppalaisten ja tamilien suhteessa nähtävät ajattelumallit ovat voimassa myös niin sanotun kolmannen ja ensimmäisen maailman suhteessa. Monet kolmannen maailman edustajat näkevät lännessä vain kulutusjuhlaisen kulttuurimperialismin, kun taas ensimmäisen maailman edustajat idässä materiaalisen ja siksi myös henkisen köyhyyden.Jouhkin mukaan hänen tutkimuksensa tärkein viesti on kehotus kyseenalaistaa käsityksiämme idästä ja lännestä tai yleensä puhettamme toiseudesta ja vieraudesta.- Mitä oikeastaan sanomme puhuessamme länsimaisesta kulttuurista tai itämaisesta traditiosta, puhumattakaan termeistä arabi tai kristitty? Eivätkö nämä yksittäiset sanat kannakin mukanaan voimakasta ja pitkäikäistä mielikuvien ja metaforien traditiota, jolla ei välttämättä ole paljoakaan tekemistä todellisuuden kanssa, Jouhki kysyy. fi
dc.description.abstract The theoretical approach of this study concentrates on the images of the Other manifested in Orientalism and its counterpart Occidentalism. Orientalism as a discourse was first described by Edward Said who in his book Orientalism defined it as hegemonic Western popular and academic discourse of “the Orient.” Said analyzed the relationship between European colonialism and the intertwined discursive formations constructing the European experience of “the Orientals.” Occidentalism, respectively, is a more recent field of study of the discourse constructing Europe or “the West.” My study of Orientalism and Occidentalism is based on ethnographic fieldwork during which I collected material on the relationship between Europeans and Tamils in Auroville, a multinational intentional community and Kuilapalayam, a rural Tamil village in India.According to the material gathered, the Europeans of Auroville followed the traditional Orientalist discourse in desribing their Tamil neighbors. In accordance with Said’s findings, I found Europeans emphasizing certain key elements of “being Tamil,” namely the ancientness of Tamil people and the image of Tamil culture as a significantly confining entity. On the other hand, in the discourse images of Tamil intuition, spontaneity and freshness were applauded although they were seen viewed as in opposition with Western qualities like organizational capabilities. The Occidentalism of Tamil villagers, in which “the West” was interpreted mainly through observing the behavior of other Tamils living in Auroville, constructed an image of Europeans as a highly financially oriented group with little or no spiritual qualities. The cultural impact of Auroville was lamented but its economic impact was welcomed.On the whole the two discourses seemed to produce a simplified and exaggerated image of the Other. The traditional Orientalist binary ontology was visible in European discourse whereas in Tamil discourse perhaps the lack of Occidentalist tradition and thus the significantly limited archive in the Foucauldian sense was reflected in less binary views of Europeans and Tamils. en
dc.format.extent 233 sivua
dc.language.iso eng
dc.publisher University of Jyväskylä
dc.relation.ispartofseries Jyväskylä studies in humanities 47.
dc.relation.isversionof ISBN 951-39-2359-2
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Said, Edward
dc.title Imagining the other : orientalism and occidentalism in Tamil-European relations in South India
dc.type Diss. fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:951-39-2527-7
dc.subject.ysa orientalismi
dc.subject.ysa etniset ryhmät
dc.subject.ysa tamilit
dc.subject.ysa eurooppalaiset
dc.subject.ysa kulttuurienvälinen tutkimus
dc.subject.ysa monikulttuurisuus
dc.subject.ysa länsimainen kulttuuri
dc.subject.ysa kulttuurienvälisyys
dc.subject.ysa kulttuurierot
dc.subject.ysa Intia
dc.subject.kota 615
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Väitöskirja fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation en
dc.contributor.tiedekunta Humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine etnologia fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record