Learning to read : the effect of orthography

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Aro, Mikko
dc.date.accessioned 2008-01-09T12:57:09Z
dc.date.available 2008-01-09T12:57:09Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.isbn 951-39-1722-3
dc.identifier.issn 0075-4625
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:923893
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-1722-3
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13355
dc.description.abstract Aron tulokset osoittivat tarkan peruslukutaidon kehittymisen kestävän englanninkielisillä lapsilla ainakin 2,5 kertaa pidempään kuin useimmissa muissa eurooppalaisissa kielissä. Tähän asti kielen ja kirjoitusjärjestelmän merkitystä lukemaan oppimisessa on tarkasteltu lähinnä muutamassa parittaisessa vertailussa, jossa kehitystä englannin kielessä on vertailtu johonkin toiseen kieleen. Aron väitöstutkimukseen sisältyvissä, kansainvälisesti ensimmäisissä laajoissa kieltenvälisissä vertailuissa kielen kirjain-äänne -vastaavuuksien säännönmukaisuudella oli selkeä yhteys lukutaidon kehityksen nopeuteen. Englannin kielessä nämä vastaavuudet ovat epäsäännönmukaisia ja aloittelevalle lukijalle monesti ennustamattomia. Muissa eurooppalaisissa kielissä kirjain-äänne-vastaavuudet ovat selkeämpiä ja johdonmukaisempia. Aron tutkimuksen tulokset osoittivat suomalaisten lasten lukutaidon kehityksen olevan erittäin nopeaa. Yksilötasolla se näyttää tapahtuvan oivalluksenomaisesti, nopeana harppauksena lukutaitoon. Äänteellisen, kokoavan lukutaidon nopean kehityksen taustalla on suomen kirjoitusjärjestelmän lähes täydellisen johdonmukainen kirjain-äänne -vastaavuus. Tämän suomen kielen erityispiirteen vuoksi kirjoitustaito kehittyy alkuvaiheessa samaa tahtia lukutaidon kanssa eikä sanojen tuttuudella ole suurta merkitystä alkavalle lukijalle. Tulokset osoittavat selvästi kielen kirjoitusjärjestelmän piirteillä olevan merkitystä alkavalle lukijalle. Tulokset alleviivaavat tarvetta tarkastella kriittisesti lukutaidon kehittymiseen liittyviä teorioita ja malleja. Ne herättävät myös lukemisvaikeuksien mahdollisiin kieliriippuvaisiin piirteisiin liittyviä kysymyksiä. Aron tulosten mukaan suomen kielessä yksilöiden väliset erot alkuvaiheen lukutaidossa näyttävät liittyvän etupäässä lukemisen sujuvuuteen.– Tutkimus haastaa ammattilaisia arvioimaan kriittisesti opetuksen ja kuntoutuksen keinoja, jotka on suunniteltu erilaiseen kieleen ja kirjoitusjärjestelmään. Tulokset osoittavat myös tarpeen tutkia lukemisvaikeuksia sekä niiden ilmenemismuotoja ja taustaongelmia kielierojen näkökulmasta, Aro toteaa. fi
dc.description.abstract This study addressed orthographic differences in reading acquisition, with a specific focus on the development of literacy skills in Finnish. From the perspective of reading acquisition the most interesting aspect of variation between orthographies is related to orthographic depth., which refers to the consistency of grapheme-phoneme (G-P) correspondences. English is at one end of the continuum of orthographic depth, with inconsistent G-P correspondences; while Finnish is located at the opposite end, with very consistent G-P correspondences. When assessing the pseudoword reading skills of children in grade levels 1–4 in English, and in six more regular orthographies, it was found that English children acquired phonological recoding skills notably later than children learning to read in more regular orthographies. Similar results were found in a comparison study of children's reading skills in 13 different European orthographies after one year of reading instruction. With most of the languages, the children had attained accurate and fluent foundation-level reading skills by the end of the year; but French, Portuguese, Danish, and especially English proved to be exceptions. The relationship between phonological abilities and emerging reading skills was assessed by means of a time-series data collection in a 13-month follow-up of six Finnish non-readers. The results revealed large variation in the rate of improvement of phonological abilities, and also in the relationship between different manipulation skills and reading acquisition. The development of reading skills was followed up in a group of Finnish children entering the first grade. One-third of the children were already able to read on school entry, and the development of the non-readers was rapid. Pseudoword and word reading, as well as spelling accuracy, developed simultaneously; suggesting that these skills are closely associated in a transparent orthography. The most important predictor of the development of reading and spelling accuracy was letter knowledge, followed by phoneme identification and pseudoword repetition skills. The results reveal a clear effect of orthography upon reading acquisition, and raise questions concerning the current models of reading acquisition en
dc.format.extent 44 sivua
dc.language.iso eng
dc.publisher Jyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseries Jyväskylä studies in education, psychology and social research 237.
dc.relation.isversionof ISBN 951-39-1747-9
dc.rights openAccess fi
dc.title Learning to read : the effect of orthography
dc.type Diss. fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:951-39-1722-3
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa kirjoitusjärjestelmät
dc.subject.ysa lukutaito
dc.subject.ysa oppiminen
dc.subject.ysa kielet
dc.subject.kota 515
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Väitöskirja fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation en
dc.contributor.tiedekunta Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record