Technical artefacts : an ontological investigation of technology

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pohjola, Pasi
dc.date.accessioned 2008-01-09T12:56:43Z
dc.date.available 2008-01-09T12:56:43Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.isbn 978-951-39-2756-1
dc.identifier.issn 0075-4625
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1004011
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-2756-1
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13300
dc.description.abstract Pohjola tutki väitöskirjassaan teknisten innovaatioiden tuotoksia, teknisiä tuotteita ja sovellutuksia, joita kutsutaan yleisesti teknisiksi artefakteiksi. Tutkimus on ontologista tutkimusta, jonka tarkoituksena on selventää ja parantaa ymmärrystä teknologiaan liittyvistä ilmiöistä. Analyysi esittää mekanismit ja ilmiöt, jotka ovat merkittäviä uuden teknologian tuottamiselle.– Tekniset artefaktit ovat sekä sosiaalisia että fysikaalisia systeemejä, havaitsi Pohjola. Teknisissä artefakteissa fysikaaliset ominaisuudet liittyvät tiettyyn sosiaaliseen statukseen ja käyttöön artefaktien funktioiden kautta. Artefaktien fysikaalisten ominaisuuksien ja sosiaalisen statuksen välillä vallitsee konstituutiosuhde. Sosiaaliset ilmiöt ovat keskeisessä roolissa uusien teknologisten tuotteiden käyttöönotossa ja innovaatioiden onnistumisessa. Menestyksekkäälle innovaatiolle on olemassa tarve käyttäjäyhteisössä ja tuotetta käytetään tarkoituksenmukaisesti. Onnistuneelle tekniselle innovaatiolle syntyy käyttäjäyhteisössään hyväksytty status ja tuote tulee osaksi kulttuuria.– Käyttäjäryhmien kulttuurin ja käytäntöjen ymmärtäminen on olennaista teknologian tuottamisessa, Pohjola huomauttaa. Teknologian luonne on kaksijakoinen. Teknologiset innovaatiot eivät ole pelkästään teknisten välineiden ja tuotteiden kehittämistä, vaan ne ovat myös kulttuuria tuottavia prosesseja, hän jatkaa. Väitöksessä esitetyn teknisten artefaktien filosofisen analyysin mukaan kulttuurisen ja sosiaalisen suunnittelun tulisi olla keskeisemmällä sijalla suunnitellessa uusia teknisiä välineitä.Pohjolan ehdottamaa tarkastelumallia, joka huomioi teknologian kulttuuriset ja tekniset puolet, voidaan soveltaa teknologian suunnittelu- ja tuotantotapojen kehittämisessä ja teknologiapolitiikassa. Väitöskirja tarjoaa myös perustan ja käsitteistön, jonka avulla tarkastella teknologioita käytännöllisesti ja teoreettisesti. Lisäksi Pohjola tarkastelee, kuinka esitetty käsitteistö on sovellettavissa teknologian tuottamiseen malliperustaisten päättelymenetelmien kautta. fi
dc.description.abstract This work is an ontological investigation of technological artefacts. The mainpurpose of the work is to provide a fully-ÿedged conceptualization and description of technological entities, i.e. technical artefacts, and their use through a philosophical analysis. The main argument of the work is that technical artefacts havea dual nature. Technical artefacts are both physical objects and social objects. Thesocial aspect of technical artefacts, especially in relation to its physical nature, isless analyzed aspect of technology in philosophy.The philsophical analysis in this work applies various notions and developments of contemporary philosophy. To analyse the social ontology of artefact use, the work exploits John Searle’s recent writings on social institutions. John Searle’s notions have been recently discussed also in the context of technologicalartefacts which makes Searle’s work a useful platform for combining different discussions of technology and technical artefacts together with issues presentedin this work.What the analysis in this work shows is that creating novel artefacts is also a creation of new social practices through introudction of ways of use of newtechnology. Starting from two commonly held views of technology, technology as material objects and technology as a social construction, it is shown that bothof these views are underdeveloped in various respects. The proposed alternative to the ontology of technical artefacts in this work has three parts: dual nature ofartefacts, constitution relation between these two natures and practices as uses of technology. After giving an account of these central features of technology,latter parts of the work discusses the implications of the ontology for creating and designing of new technology. en
dc.format.extent 150 sivua
dc.language.iso eng
dc.publisher University of Jyväskylä
dc.relation.ispartofseries Jyväskylä studies in education, psychology and social research 300.
dc.relation.isversionof ISBN 978-951-39-2708-0
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other artefakti
dc.title Technical artefacts : an ontological investigation of technology
dc.type Diss. fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-951-39-2756-1
dc.subject.ysa teknologia
dc.subject.ysa teknologiapolitiikka
dc.subject.ysa innovaatiot
dc.subject.ysa artefaktit
dc.subject.ysa ontologia
dc.subject.ysa intentionaalisuus
dc.subject.ysa kollektiivinen toiminta
dc.subject.ysa teknologinen kehitys
dc.subject.ysa sosiaaliset vaikutukset
dc.subject.ysa käsitteet
dc.subject.kota 611
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Väitöskirja fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation en
dc.contributor.tiedekunta Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine filosofia fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record