The concept of organizational competence : a foundational analysis

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Taatila, Vesa
dc.date.accessioned 2008-01-09T12:55:44Z
dc.date.available 2008-01-09T12:55:44Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.isbn 951-39-1718-5
dc.identifier.issn 1456-5390
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:923555
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-1718-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13248
dc.description.abstract Vesa Taatilan väitöstyössä analysoidaan organisaation kompetenssin käsitettä, jolla tarkoitetaan organisaation sisäistä kyvykkyyttä saavuttaa tavoitteita. Käsitettä käytetään paljon sekä tieteellisissä tutkimuksissa että käytännön elämässä, mutta sitä ei ole juuri tieteellisesti määritelty tai sen sisältö vaihtelee huomattavasti.Työn tuloksena on kuusi keskeistä perushavaintoa organisaation kompetenssin käsitteestä.1. Käsite ”organisaation kompetenssi” viittaa organisaation sisäisiin tekijöihin (attribuutteihin), joiden avulla se voi saavuttaa tavoitteensa.2. Näiden määrä on suuri – teoreettisesti niitä on rajattomasti.3. Ne voidaan luokitella kolmen supertekijän alle: yksittäisiin henkilöihin, organisaation rakenteeseen ja omaisuuteen perustuviin.4. Organisaation ympäristö ei kuulu sen kompetenssiin mutta on erittäin tärkeä tekijä, koska se on jatkuvassa kosketuksessa kompetenssitekijöihin.5. Eri sidosryhmät asettavat erilaisia tavoitteita organisaatioille, joten organisaation kompetenssi riippuu sen arvioijan tavoitteista.6. Organisaation kompetenssin käyttö on tilannesidonnaista, joten tarvittavat organisaation kompetenssitekijät riippuvat kulloisestakin tilanteesta.Organisaation kompetenssin määritelmäksi tutkimuksessa löydettiin seuraava: Organisaation kompetenssilla tarkoitetaan sen sisäistä kykyä saavuttaa tarkastelijasta riippuvaisia tilannesidonnaisia tavoitteita. Organisaation sisäinen kyvykkyys muodostuu tilannesidonnaisesta kombinaatiosta yksittäisiin henkilöihin, organisaation rakenteeseen ja omaisuuteen perustuvista organisaation hallitsemista attribuuteista, jotka ovat organisaation saatavilla tilanteessa. fi
dc.description.abstract This dissertation studies the contents of the concept of organizational competence. The concept of organizational competence refers here to an organization’s internal capabilities to reach its goals.The contents of the concept are studied by using foundational analysis. The research presents six key findings that form a foundational stance for the concept:1. The expression organizational competence refers to an organization’s internal attributes that enable it to reach its targets.2. The number of attributes of organizational competence is large – theoretically the number is unlimited.3. All of the attributes of total organizational competence can be classified under three separate super-attributes: assets, competence of the individuals and structural competence.4. An organization’s environment is not an attribute of organizational competence, but it has a constant effect on the competence attributes and the competence requirements.5. Different stakeholders have different goals for the organizations, and thus organizational competence is observer-specific.6. The use of the concept of organizational competence is context specific; thus the required set of competences depends dynamically on the situation.These key findings result into a general definition of the concept: when we speak about organizational competence, we speak about an organization’s internal capability to reach stakeholder-specific situation-dependent goals, where the capability consists of the situation-specific combination of all the possible individual-based, structure-based and asset -based attributes directly manageable by an organization and available to the organization in the situation en
dc.format.extent 112 sivua
dc.language.iso eng
dc.publisher University of Jyväskylä
dc.relation.ispartofseries Jyväskylä studies in computing 36.
dc.relation.isversionof ISBN 951-39-1689-8
dc.rights openAccess fi
dc.title The concept of organizational competence : a foundational analysis
dc.type Diss. fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:951-39-1718-5
dc.subject.ysa organisaatiot
dc.subject.ysa kyvykkyys
dc.subject.ysa organisaatiotutkimus
dc.subject.ysa analyysi
dc.subject.ysa kompetenssi
dc.subject.ysa käsitteet
dc.subject.kota 113
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Väitöskirja fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojenkäsittelytiede fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record