Matrix sustainability : applying input-output analysis to environmental and economic sustainability indicators : case: Finnish Forest Sector

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Paloviita, Ari
dc.date.accessioned 2008-01-09T12:54:32Z
dc.date.available 2008-01-09T12:54:32Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.isbn 951-39-1989-7
dc.identifier.issn 1457-1986
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:951833
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-1989-7
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13193
dc.description.abstract Pre-requisite for all sustainability actions in business is accurate measurement of economic, environmental and social performance. Sustainability indicators, or indicator sets, are then the tools, which simplify the complex sustainability information applicable for management processes, decision-making and communication. Measuring business sustainability is not an easy task, especially while simultaneously considering macro-level sustainability. Indicators should somehow capture the corporate/ industry contributions to sustainability and increase the understanding on the link between business performance and macro-level concerns. Hence, traditional macro-level tools from the field of economics may be borrowed in order to illuminate sustainability issues in the broader context. The purpose of this study is to describe how input-output analysis can be used in industry-level and site-level sustainability indicator design. The research methods applied are secondary data analysis (theoretic-conceptual approach) and a case study (empirical approach), which consists of 1995 input-output tables of the Finnish economy with disaggregated forest sector (27 industrial branches). Conceptual/ methodological development of sustainability indicators is demonstrated with empirical data. Environmental and economic sustainability aspects considered are global warming potential, acidification potential, value added, operating surplus, number of employees and working hours. Input-output tables and input-output analysis are used in calculating and presenting industry-level absolute and integrated sustainability indicators related to these aspects. Eco-efficiency and labour productivity of three industrial branches are compared. Hybrid indicators are presented as an example of combination of site-specific data and average input-output-based data. The study suggests that sustainability indicators based on input-output analysis can provide deeper understanding on the upstream supply chain system related to an industry or a site. Empirical study also shows that indirect impacts within the upstream supply chain system are often more significant than the direct contribution of business entity. en
dc.description.abstract Ari Paloviita tutki väitöskirjatyössään kansantalouden panos-tuotosanalyysin soveltamista ekologisen ja taloudellisen kestävyyden indikaattoreihin toimialalla ja toimipaikalla. Tutkimuksessa kehitettyjä kestävyyden indikaattoreita demonstroitiin Suomen metsäsektoria ja sen toimialoja kuvaavan kattavan aineiston ja kansallisten panos-tuotostaulujen avulla.Paloviidan tutkimuksessa osoitettiin, että makrotason näkökulman liittäminen toimialan ja toimipaikan kestävyyden indikaattoreihin vaikuttaa oleellisesti mittaustuloksiin. Tutkimuksen mukaan kestävän kehityksen kannalta ratkaisevaa on se, miten ekotehokkuuden systeemirajaus määritetään. Taloudellinen toimija, jonka välittömät ympäristövaikutukset ovat vähäiset, voi osoittaa erinomaista ekotehokkuutta, mutta kun systeemi laajennetaan kattamaan koko tarjontaketjusysteemi, ekotehokkuus saattaa heiketä huomattavasti suhteessa muihin toimialoihin. fi
dc.format.extent 216 sivua
dc.language.iso eng
dc.publisher University of Jyväskylä
dc.relation.ispartofseries Jyväskylä studies in business and economics 35.
dc.relation.isversionof ISBN 951-39-1895-5
dc.rights openAccess fi
dc.title Matrix sustainability : applying input-output analysis to environmental and economic sustainability indicators : case: Finnish Forest Sector
dc.type Diss. fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:951-39-1989-7
dc.subject.ysa metsäala
dc.subject.ysa metsäteollisuus
dc.subject.ysa panos-tuotosanalyysi
dc.subject.ysa ekotehokkuus
dc.subject.ysa indikaattorit
dc.subject.ysa kestävä kehitys
dc.subject.ysa ympäristövaikutukset
dc.subject.kota 512
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Väitöskirja fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation en
dc.contributor.tiedekunta Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.tiedekunta Jyväskylä University School of Business and Economics en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yritysten ympäristöjohtaminen fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record