Maternal effects in the magpie

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pihlaja, Marjo
dc.date.accessioned 2008-01-09T12:52:38Z
dc.date.available 2008-01-09T12:52:38Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.isbn 951-39-2697-4
dc.identifier.issn 1456-9701
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1000933
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-2697-4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13131
dc.description.abstract Marjo Pihlaja tutki väitöskirjatyössään äitivaikutusten merkitystä sopeumana vaihteleviin ympäristöoloihin käyttäen tutkimuslajina luonnonvaraisena pesiviä harakoita. Äitivaikutuksiin kuuluvat äidiltä jälkeläisille siirtyvät ympäristön äidille aiheuttamat ilmiasun piirteet sekä emon jakamien resurssien vaikutukset jälkeläisten ilmiasuun. Pihlaja tutki lintuja, mutta monet hänen tutkimansa mekanismit toimivat myös nisäkkäillä – siis myös ihmisillä.Pihlajan tavoitteena oli selvittää, peilaako munassa olevien yhdisteiden määrä vain emon kuntoa pesimäkauden alussa ja muninnan aikana, vai voiko näiden poikaselle tarjolla olevien yhdisteiden määrän vaihtelun takana olla myös evolutiivisesti merkittävä sopeuma.Pihlajan tutkimuksessa selvisi, että emot voivat tuottaa pesyeestään erilaisia yksilöitä riippumatta jälkeläisten perinnöllisestä samankaltaisuudesta. Tämä tapahtuu säätelemällä munassa siirtyvien yhdisteiden määriä. Samalla emo asettaa sisarukset eriarvoiseen asemaan. Toisaalta myös ympäristö vaikuttaa voimakkaasti näiden yhdisteiden määrään aiheuttaen suuria eroja eri pesyeiden välille. Näillä ympäristön vaikutuksesta vaihtelevilla ilmiasuilla voi olla tulevaisuudessa erilainen lisääntymisstrategia ja myös eri kelpoisuusodotus tulevista oloista riippuen.Äitivaikutukset ovat keino sopeuttaa jälkeläiset erityyppisiin ja vaihteleviin ympäristöoloihin. Lintuemo voi vaikuttaa poikastensa laatuun jo munan laadulla ja nisäkäs taas istukan kautta siirtyvillä yhdisteillä. Linnunpoikanen saa munassa kaikki ennen kuoriutumista tarvitsemansa resurssit. Tämän lisäksi emo voi muokata poikastensa ilmiasua sekä haudonta- että hoivakäyttäytymisellä. Munan laadusta riippuvat äitivaikutukset, kuten myös haudontakäyttäytymisellä aikaan saatu poikasten eriaikainen kuoriutuminen, voivat aiheuttaa kustannuksia sekä emolle että poikaselle.Pihlaja havaitsi, että tärkeiden yhdisteiden siirtoon jälkeläiselle munassa vaikutti sekä saatavilla olevien resurssien määrä, joka heijastaa ympäristöolosuhteita, että emon aiheuttama manipulointi pesyeen sisällä. Monet näistä munanlaatutekijöistä, kuten antioksidantit, hormonit ja vasta-aineet, vaikuttivat merkittävästi jälkeläisen ilmiasuun ja selviytymiseen. Yhdessä eriaikaisen kuoriutumisen kanssa ne toimivat optimaalisena poikuekoon pienennysmekanismina vaihtelevissa ympäristöolosuhteissa.Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan käyttää pohjana soveltavassa tutkimuksessa esimerkiksi välineenä arvioitaessa ympäristön vaikutusta lajien menestymiseen. Ilmaston ja ympäristön muuttuessa ihmisen toiminnan seurauksena monet lajit joutuvat joko sopeutumaan uusiin olosuhteisiin tai väistymään. Jotta ymmärretään mekanismeja, jotka edesauttavat tai estävät lajien sopeutumista, on ymmärrettävä yksilön kehitykseen ja kelpoisuuteen vaikuttavat perusmekanismit. fi
dc.description.abstract Maternal effects are suggested to be an efficient way to adapt offspring to variable and changing environments with consequent effects on variation in offspring fitness. In birds, mothers are able to affect the quality of their offspring through egg quality and through their incubation and parental care behaviour. Maternal effects via egg quality and hatching asynchrony, caused by incubation behaviour, may incur costs for both the mother and her offspring. For my thesis, I investigated the adaptive significance of maternal effects in an altricial passerine bird, magpie (Pica pica), in relation to variable environmental conditions among and within nests. The main question was whether the maternal transmission of egg components is only a reflection of maternal condition during egg laying, or, if the transmission could also be an optimal, evolutionary adaptive strategy. The question includes the effects of sibling hierarchy, induced by parental incubation behaviour, on offspring performance. Maternal transmission of different important compounds was affected both by the available resources, reflecting environmental conditions, and by maternal engineering within the clutch. Many of these egg quality factors such as antioxidants, hormones and immune factors had remarkable effect on offspring performance and they seem to function together with the effects of asynchronous hatching (age difference between hatching positions) as an optimal brood reduction mechanism in variable environmental conditions. In general, when resources are plentiful, parents are able to raise the whole clutch and the youngest nestlings can catch up in size to their older nest mates before fledging. However, if conditions are unfavourable, brood reduction happens quickly and the first hatched nestlings have enhanced possibilities for success. I also found that mothers can create, by differential allocation of egg quality compounds, different phenotypes which may have variable future reproductive strategies and fitness expectation depending on future conditions. en
dc.format.extent 39 sivua
dc.language.iso eng
dc.publisher University of Jyväskylä
dc.relation.ispartofseries Jyväskylä studies in biological and environmental science 170.
dc.relation.isversionof ISBN 951-39-2626-5
dc.rights openAccess fi
dc.title Maternal effects in the magpie
dc.type Diss. fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:951-39-2697-4
dc.subject.ysa varpuslinnut
dc.subject.ysa harakka
dc.subject.ysa lisääntymiskäyttäytyminen
dc.subject.ysa munat
dc.subject.ysa vasta-aineet
dc.subject.ysa laatu
dc.subject.ysa fenotyyppi
dc.subject.ysa sopeutuminen
dc.subject.ysa emot
dc.subject.ysa jälkeläiset
dc.subject.ysa habitaatti
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Väitöskirja fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation en
dc.contributor.tiedekunta Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Mathematics and Science en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine ekologia ja ympäristönhoito fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record