Hermolihasjärjestelmän suorituskyky 40-, 50-, 60-, 75-vuotiailla yleisurheilun veteraaniheittäjillä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ojanen, Tommi
dc.date.accessioned 2008-01-08T09:33:59Z
dc.date.available 2008-01-08T09:33:59Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:963441
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2005183
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12563
dc.description.abstract Tommi Ojanen. 2005. Hermolihasjärjestelmän suorituskyky 40-, 50-, 60-, 75- vuotiailla yleisurheilunveteraaniheittäjillä. Pro Gradu–tutkielma, Liikuntabiologian laitos. Jyväskylän yliopisto,66 sivua.Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli pyrkiä selvittämään aktiivisesti harjoittelevien eri-ikäistenyleisurheilun veteraaniheittäjien voimantuotollisia ominaisuuksia ja samalla kuvaamaan ikääntymisenvaikutuksia hermo-lihasjärjestelmän voimantuottoon. Tutkimukseen osallistui 32 eriikäistä(36 – 85- vuotta) veteraanisarjojen kuulantyönnössä, kiekonheitossa, moukarinheitossa japainonheitossa kilpailevaa mieshenkilöä, joista muodostettiin neljä ikäryhmää; M40 (n=6), M50(n=5), M60 (n=12) ja M75 (n=9). Lisäksi tutkimuksessa oli myös 28 kontrollihenkilöä, joistamuodostettiin neljä kontrolliryhmää; K40 (n=6), K50 (n=7), K60 (n=10) ja K75 (n=5). Koehenkilöidenvoimantuotto-ominaisuuksia mitattiin isometrisesti bilateraalisessa alaraajojen ojennuksessa,unilateraalisessa polven koukistuksessa, bilateraalisessa kyynärvarren ojennuksessa,unilateraalisessa kyynärvarren koukistuksessa ja vartalon ojennuksessa ja koukistuksessa. Dynaamisenvoimantuoton tehoa mitattiin 25 kg:n ja 60 %:n kuormalla (isometrisen jalkakyykyn/penkkipunnerruksen maksimista) jalkakyykyssä ja penkkipunnerruksessa Lihasmassan ja rasvakudoksenmäärää arvioitiin mittaamalla reisilihaksen (vastus lateralis ja vastus intermedius) jakyynärvarren ojentajalihaksen (tirceps brachii) paksuus ultraäänellä. EMG aktiivisuus mitattiinkuudesta eri lihaksesta (vastus lateralis, vastus medialis, biceps femur, biceps brachii, tricepsbrachii ja gastrocnemius).Maksimaalinen isometrinen voima oli M40 bilateraalisessa alaraajojen ojennuksessa merkitsevästisuurempi kuin M60 ja M75 ryhmillä (p<0.05). Isometrisessä unilateraalisessa polven koukistuksessaerot olivat suurempia ja merkitsevät erot muodostuivat M40 ja M75 ryhmien lisäksimyös M40 verrattuna M50 ja M60 ryhmien välille.. Bilateraalisessa kyynärvarren ojennuksessa,ja unilateraalisessa kyynärvarren koukistuksessa M40 isometrinen maksimivoima oli merkittävästisuurempi kuin M50, M60 ja M75 ryhmien (p<0.05, p<0.01, p<0.001). Vartalon koukistuksessamerkitsevä ero oli vain M40 ja M75 ryhmän välillä (p<0.05), kun taas vartalon ojennuksessaM40 oli merkittävästi vahvempi M60 ja M75 ryhmiin verrattuna (p<0.001). Tarkasteltaessavoimantuottonopeutta isometrisissä liikkeissä, M40 ryhmän voimantuottonopeus oli muitaryhmiä merkitsevästi suurempi (p<0.01, p<0.001). Jaettaessa isometrinen maksimivoima lihaspaksuudellaheittäjä ja kontrolliryhmien sisällä ei ilmennyt merkitsevyyksiä. Isometrisen alaraajojenojennuksen maksimivoiman ja lihaspaksuuden välillä oli merkitsevä korrelaatio sekä heittäjillä(r= .64, p<0.01) että kontrolliryhmillä (r= .44, p<0.05), kuten myös yläraajojen osaltaheittäjillä (r= .49, p<0.05) että kontrolliryhmillä (r= .42, p<0.05). Penkkipunnerruksessa M 40ryhmä pystyi tuottamaan suuremmat tehot sekä 25 kg että 60 % kuormilla verrattuna muihinryhmiin (p<0.05, p<0.01, p<0.001). Maksimiaktiivisuuden saavuttaminen oli ikääntyneidenryhmillä hitaampaa isometrisessä voimantuotossa. Kyynärvarren unilateraalisessa koukistuksessaM40 oli merkitsevästi suurempi iEMG - aktiivisuus ensimmäisten 100 ms aikana kuin yhdistetylläM60+M75 ryhmälläTarkasteltaessa absoluuttisia voima-arvoja nähdään, että veteraaniheittäjät ovat ikäryhmissäänmuita selvästi korkeammalla tasolla isometrisessä maksimivoimassa, voimatuottonopeudessa jatehon tuottamisessa. Veteraaniheittäjillä ei tapahdu suurtakaan muutosta voima-arvoissa 60 ja75 ikävuoden välillä. Pitkään jatkunut säännöllinen voimaharjoittelu näyttää auttavan ylläpitämäänlihasvoimaa hyvinkin vanhoilla ihmisillä. Voiman ja voimantuottonopeuden lasku näyttäisiolevan merkittävästi suurempaa reiden takaosan lihaksissa. Veteraaniheittäjien säännöllisellävoimaharjoittelulla voidaan todeta olevan vaikutusta lihasmassan, maksimi- ja nopeusvoimaominaisuuksiensäilymisessä ikävaiheessa, jossa ei-harjoitelleilla voidaan todeta kiihtyväälihasmassan, maksimi- ja nopeusvoimaominaisuuksien vähenemistä. fi
dc.format.extent 65 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.title Hermolihasjärjestelmän suorituskyky 40-, 50-, 60-, 75-vuotiailla yleisurheilun veteraaniheittäjillä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2005183
dc.subject.ysa hermo-lihasjärjestelmän suorituskyky
dc.subject.ysa yleisurheilu
dc.subject.ysa heittolajit
dc.subject.ysa kuulantyöntö
dc.subject.ysa kiekonheitto
dc.subject.ysa moukarinheitto
dc.subject.ysa veteraaniurheilu
dc.subject.ysa voimantuotto
dc.subject.ysa ikääntyminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntabiologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biology of Physical Activity en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valmennus- ja testausoppi fi
dc.contributor.oppiaine Science in Sport Coaching and Fitness Testing en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record