Kestävyyden ja voimantuoton yhteydet suunnistusjuoksuun miehillä ja pojilla pohjoismaisessa maastotyypissä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Väisänen, Marko
dc.date.accessioned 2008-01-08T09:33:57Z
dc.date.available 2008-01-08T09:33:57Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:886226
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2002886226
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12560
dc.description.abstract Marko Väisänen (2002). Kestävyyden ja voimantuoton yhteydet suunnistusjuoksuun miehilläja pojilla pohjoismaisessa rnaastotyypissä. Valmennus-ja testausopin Pro Gradu -tutkielma.Liikuntabiologian laitos. Jyväskylän yliopisto.Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suunnistajien kestävyys- ja voimantuottoominaisuuksiaja niiden yhteyksiä suunnistusjuoksukykyyn. Suunnistussuorituksen osaltamitattiin suunnistuksen reserviajan suuruutta (suunnistustoimintoihin kulunut aika). Lisäksipyrittiin selvittämään miesten ja poikien välisiä eroja mitattujen muuttujien osalta.Tutkimukseen osallistui 19 maajoukkuesuunnistajaa. Miehet (n=8) kuuluivat joko SuomenA- tai B-maajoukkueeseen ja pojat (n=ll) edustivat Suomea pohjoismaisissamestaruuskilpailuissa kesällä 2001. Koehenkilöiltä mitattiin voimantuotto-ominaisuuksiaisometrisellä jalkadynamometrillä ennen väsytyskuormitusta, sen aikana ja lopuksi. Väsytyssuoritettiin jalkaprässissä, jossa tehtiin 5* 10 toiston sarja 30 s palautuksella kuorman ollessa60 % isometrisesta maksimivoimasta. Voimamittausten jälkeen suoritettiin maksimaalisenhapenoton testi juoksumatolla kuormitusmallilla, jossa nostettiin sekä juoksumaton vauhtiaettä kulmaa. Toisen päivän mittaukset tapahtuivat maastossa: aamupäivällä 5.0 km:nsuunnistuskilpailu ja neljä tuntia myöhemmin saman radan maastojuoksu.Voimantuotto-ominaisuuksissa miesten ja poikien välillä ei ollut ryhmätasolla merkitseviäeroja. Sen sijaan yksilölliset erot voimantuotossa olivat erittäin suuret.Kestävyysominaisuuksissa miehet olivat poikia parempia aerobisen (p<O.Ol) ja anaerobisen(p<0.05) kynnyksen arvoissa. Maksimaalisen kestävyyden osalta erot eivät olleetmerkitseviä: miesten teoreettinen V02max oli 74±5 ml*kg-h min-1 ja poikien 70±4 ml*kghmin-1. Suunnistusradalla miehet olivat 13 % (p<O.Ol) nopeampia kuin pojat. Miehettekivät myös ajallisesti virheitä huomattavasti vähemmän kuin pojat (1.43±O.56 vs 3.21±2.03min, p<0.05). Suunnistustoimintoihin kulunut aika, 11-12 % kokonaisajasta, oli yhtäsuurimolemmilla ryhmillä. Maastojuoksussa miehet olivat 8 % (p<0.05) nopeampia kuin pojat.Eroa syntyi tasaisesti kaikissa maastonosissa, mutta merkitsevimmät erot syntyivät ylämäki-,vaihteleva maasto- ja avokallio-osuuksilla. Voimantuotto-ominaisuuksista nopeusvoimaakuvaavat muuttujat korreloivat maastojuoksun loppuaikaan ja eri maastonosiin suuntaaantavasti. Kestävyysominaisuuksien yhteydet maastojuoksun loppuaikaan ja eri maastonosiinolivat vahvemmat kuin voimantuotto-ominaisuuksien. Poikien kohdalla eri muuttujat(V02max-testin loppuaika, teoreettinen V02max' AnaK ja AerK) korreloivat kaikkivoimakkaasti (r=.52-.75) maastojuoksun loppuajan ja eri maastonosioiden kanssalukuunottamatta avokallio-osuutta. Miesten kohdalla edellä mainitut muuttujat korreloivatvoimakkaasti vain ylämäkiosuuden kanssa ja anaerobinen kynnys kohtuullisesti kaikkienmaastonosioiden kanssa.Tämän tutkimuksen perusteella voimantuotto-ominaisuudet ovat mies- ja poikasuunnistajienosalta hyvin samanlaisia. Kestävyysominaisuuksissa, etenkin aerobisen ja anaerobisenkynnyksen osalta miehet ovat poikia parempia. Suunnistusteknisesti miehet ovat parempia jahe tekevät huomattavasti vähemmän virheitä. Maastojuoksussa miesten ja poikien ero kasvaaverrattuna juoksumattojuoksuun. Erot syntyvät pääasissa kestävyysominaisuuksien(anaerobinen- ja aerobinen kynnys) mukaan ja on mahdollista, että miehet pystyväthyödyntämään voimaominaisuuksiaan paremmin maastojuoksussa kuin pojat. fi
dc.format.extent 61 lehteä.
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.title Kestävyyden ja voimantuoton yhteydet suunnistusjuoksuun miehillä ja pojilla pohjoismaisessa maastotyypissä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2002886226
dc.subject.ysa suunnistus
dc.subject.ysa suunnistajat
dc.subject.ysa kestävyys
dc.subject.ysa juoksu
dc.subject.ysa miehet
dc.subject.ysa pojat (ikäryhmät)
dc.subject.ysa fyysiset ominaisuudet
dc.subject.ysa voimakestävyys
dc.subject.ysa voimantuotto
dc.subject.ysa pojat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntabiologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biology of Physical Activity en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valmennus- ja testausoppi fi
dc.contributor.oppiaine Science in Sport Coaching and Fitness Testing en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record