Mielikuvaharjoittelun vaikutus kilpailuvauhtisen suunnistussuorituksen virheisiin ja suorituksen fyysiseen rasittavuuteen juniorisuunnistajilla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Taini, Mia
dc.date.accessioned 2008-01-08T09:33:56Z
dc.date.available 2008-01-08T09:33:56Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:985002
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2006208
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12558
dc.description.abstract Mia Taini (2005). Mielikuvaharjoittelun vaikutus kilpailuvauhtisen suunnistussuorituksenvirheisiin ja suorituksen fyysiseen rasittavuuteen suomalaisilla juniorisuunnistajilla.Valmennus- ja testausopin Pro Gradu- tutkielma. Liikuntabiologian laitos, Jyväskylänyliopisto. 76 s.Mielikuvaharjoittelu on saavuttanut suosiota ja saanut aikaan positiivisia tuloksia useassalajissa. Mielikuvaharjoittelusta onkin muotoutunut käytetyin psyykkisen valmennuksenmenetelmä. Mielikuvaharjoittelun avulla voidaan parantaa keskittymistä, yksittäistätaitoa tai strategiaa, säädellä jännittyneisyyttä tai vireystilaa ja lisätä itseluottamusta.Suunnistajien taitoharjoittelu on usein pelkästään fyysistä, eikä mielikuvaharjoittelu oleharjoittelussa tiiviisti mukana, lukuun ottamatta huippuja. Tämän tutkimuksen tarkoituksenaon selvittää voivatko nuoret suunnistajat parantaa suunnistussuoritustaan mielikuvaharjoittelunavulla kuusi viikkoa kestävän mielikuvaharjoittelujakson aikana.Tutkimukseen osallistui 14 koehenkilöä, jotka kuuluivat joko koeryhmään (n=7) taikontrolliryhmään (n=7). Kummassakin ryhmässä oli 4 tyttöä ja 3 poikaa. Iältään koehenkilötolivat 15- 20-vuotiaita. Kaikki koehenkilöt suorittivat alku- ja lopputesteissätasotestin maastossa, maksimihapenottokyvyn testin matolla, suunnistussuorituksensekä sen analysoinnin ja mielikuvittelukykytestin. Lisäksi tutkimuksen puolessa välissäkoehenkilöt suorittivat suunnistussuorituksen sekä analysoivat sen. Koeryhmään kuuluvatkävivät viikoittain ohjatussa mielikuvaharjoituksessa sekä saivat lisäksi ohjeet kolmeenkotona tehtävään mielikuvaharjoitukseen.Mielikuvaharjoitteluryhmä paransi tutkimuksen aikana suorituksiaan siten, että pienetvirheet (5s-1min) vähenivät alku- ja välitestien välillä (p= .021) sekä alku- ja lopputestienvälillä (p= .010). Myös suuret virheet (yli 3min) vähenivät alku- ja lopputestienvälillä (p= .039). Kontrolliryhmällä ei muutoksia tapahtunut. Suunnistuksen fyysinenrasittavuus vaihteli 92:n ja 99 %:n välillä maastossa tehdyn tasotestin anaerobisestakynnyssykkeestä eli suunnistussuoritus tapahtui hieman alle anaerobisen kynnysarvon.Laktaattiarvot vaihtelivat 4,1 ja 6,8 mmol/l välillä, jotka olivat prosentteina 81 ja 144%:n välillä maastossa määritetyn anaerobisen kynnyksen laktaattiarvosta. Mattotestin jamaastotestin kynnyssykkeet olivat hyvin samankaltaiset. Merkittävin ero löytyi siinä,että maastossajuoksun maksimisyke jäi sekä alku- että lopputesteissä merkitsevästi pienemmäksikuin mattotestissä molemmilla ryhmillä. Mielikuvaharjoitteluryhmään kuuluneetkokivat, että mielikuvaharjoittelusta voi olla heidän suunnistussuoritukselleenhyötyä. Mielikuvaharjoittelun hyödyt olivat heidän mielestään parantunut itseluottamus,rauhallisempi olotila ennen lähtöä, uusien tilanteiden läpikäynti jo etukäteen ja parempikeskittyminen suoritukseen. Kaikki mielikuvaharjoitteluryhmään kuuluvat aikovat tehdämielikuvaharjoituksia suorituksensa parantamiseksi myös joskus jatkossa. Tutkimuksentärkein tulos oli, että mielikuvaharjoittelun avulla pystyttiin vähentämään pienten jasuurten virheiden määrää sekä virheiden kokonaismäärää. fi
dc.format.extent 50, [25] sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.title Mielikuvaharjoittelun vaikutus kilpailuvauhtisen suunnistussuorituksen virheisiin ja suorituksen fyysiseen rasittavuuteen juniorisuunnistajilla
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2006208
dc.subject.ysa mielikuvaharjoittelu
dc.subject.ysa suunnistus
dc.subject.ysa fyysinen kuormittavuus
dc.subject.ysa fyysinen suorituskyky
dc.subject.ysa virheet
dc.subject.ysa kilpaileminen
dc.subject.ysa harjoittelu
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntabiologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biology of Physical Activity en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valmennus- ja testausoppi fi
dc.contributor.oppiaine Science in Sport Coaching and Fitness Testing en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record