Terapeuttinen muutos haitallisesta kilpailujännityksestä kärsivällä urheilijalla: kognitiivis-konstruktivistisen terapian soveltuvuus psyykkiseen valmennukseen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kaski, Satu
dc.date.accessioned 2008-01-08T08:48:15Z
dc.date.available 2008-01-08T08:48:15Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:892884
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2002892884
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10885
dc.description.abstract Tutkin terapeuttista muutosta haitallisesta kilpailujännityksestä kärsivällä urheilijalla kognitiivis­-konstruktivistisessa lyhytterapiassa. Tutkimuksessani keskityn kilpailujännitykseen ja siinä tapahtuvaan muutokseen. Lisäksi tutkin urheilijan suhdetta itseen ja muihin, lähinnä valmentajaan, seka näissä suhteissa tapahtuvia muutoksia. Tutkimusaineistoni koostuu seitsemästätoista litteroidusta terapiaistunnosta sekä urheilijan ja valmentajan omista arvioinneista. Apuna olivat myös terapeutin omat muistiinpanot. Tutkimusmenetelmänä käytin Stilesin (1996) assimilaatioanalyysiä, jonka pohjalta arvioin muutosprosessin kulkua. Muutoksen todentamisessa lisätukena käytin myös psyykkisessä valmennuksessa usein käytettyä Haninin (mm. 2000) kehittämää mielialamittaria, jonka avulla selvitin urheilijan kilpailumielialaa epäonnistuneissa, keskinkertaisissa ja onnistuneissa suorituksissa ennen terapiaa ja sen jälkeen. Tulokset osoittivat, etta muutosta tapahtui myönteiseen suuntaan jokaisessa seuratussa teemassa. Psykoterapiaprosessin aikana urheilijassa tapahtui erillistymistä ja yksilöllistymistä omaksi minäksi. Se ilmeni muun muassa sallivampana suhtautumisena omaan itseen sekä kykynä hyväksyä itsensä puutteineen, ei­ täydellisenä. Nämä muutokset heijastuivat myös vuorovaikutussuhteisiin. Muutokset suhteessa itseen vaikuttivat myös haitalliseen kilpailujännitykseen ja kilpailuun suhtautumiseen: urheilusuoritukset lähtivät enemmän itsestä ja tekeminen oli rennompaa terapian lopussa. Lisäksi tekeminen itsensä vuoksi, paremminkin kuin muille tai muiden vuoksi, korostui terapian lopussa. Kognitiivis-konstruktivistinen terapiaote (mm. Guidano, 1991; Toskala, 2001b) näyttäisi sopivan hyvin sekä viitekehyksenä että työskentelyotteena urheilupsykologian asiantuntijoille. Tamlin tutkimuksen mukaan se näyttäisi toimivan hyvin haitallisesta kilpailujännityksestä kärsivän urheilijan auttamisessa. Koska tutkimukseni oli pioneeritutkimusta ja perustui vain yhteen tapauskuvaukseen, tarvittaisiin jatkossa lisää samantyylisiä prosessikuvauksia. Tietoa tulisi lisätä siitä, miten urheilija kokee tapahtuneen muutoksen suhteessa suoritukseen, kilpailemiseen ja urheiluun seka siitä, miten valmentaja ja muu urheiluyhteisö näkevät saman prosessin. Saatu tieto voisi toimia väylänä nähdä urheilu nimenomaan urheilijan nakökulmasta.
dc.format.extent 79 sivua.
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kognitiivis-konstruktivistinen psykoterapia
dc.subject.other assimilaatioanalyysi
dc.title Terapeuttinen muutos haitallisesta kilpailujännityksestä kärsivällä urheilijalla: kognitiivis-konstruktivistisen terapian soveltuvuus psyykkiseen valmennukseen
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2002892884
dc.subject.ysa hoitomenetelmät
dc.subject.ysa muutos
dc.subject.ysa kognitiivinen terapia
dc.subject.ysa konstruktivismi
dc.subject.ysa kilpailu
dc.subject.ysa jännittäminen
dc.subject.ysa haitat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en
dc.audience

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record