Kognitiivinen kehitys sekä metamuistin, itsearvioidun terveyden ja mielialan yhteys kognitiiviseen suorituskykyyn iäkkäillä ihmisillä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Järvinen, Nina
dc.contributor.author Rajajärvi, Elina
dc.date.accessioned 2008-01-08T08:47:07Z
dc.date.available 2008-01-08T08:47:07Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1027588
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2007309 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10780
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkasteltiin ikääntyvien kognitiivista kehitystä 75. ja 90. ikävuoden välillä. Tutkimuksessa selvitettiin myös miten kognitiivinen suorituskyky (MMSE-, älykkyys- ja muistipistemäärä) oli yhteydessä muistin, terveyden ja mielialan itsearvioihin naisilla ja miehillä. Tutkittavat olivat Ikivihreät-projektiin osallistuneita vuonna 1914 syntyneitä jyväskyläläisiä (n=49-355), ja heitä arvioitiin viiden vuoden välein vuosina 1989–2004 tutkittavien ollessa 75-, 80-, 85- ja 90-vuotiaita. Kognitiivista suoriutumista arvioitiin MMSE-testillä ja neuropsykologisista ja psykometrisista testeistä muodostetuilla älykkyys- ja muistipistemäärillä. Muistin itsearviota tutkittiin metamuistikyselyllä, joka oli alun perin kehitetty pohjoismaiseen NORA-tutkimukseen. Terveyden itsearvioita tarkasteltiin kysymällä tutkittavilta, millaiseksi he arvioivat viimeaikaisen terveydentilansa. Tutkittavien mieliala määriteltiin CES-D-masentuneisuusasteikon perusteella. MMSE-pistemäärä ja älykkyys heikkenivät 80–85-vuotiaana tilastollisesti merkitsevästi sekä naisilla että miehillä. 80–85-vuotiaana muistivaikeudet lisääntyivät ja itsearvioitu terveys heikkeni vain naisilla ja mieliala vain miehillä. Muistissa ei tapahtunut tilastollisesti merkitsevää heikkenemistä 75– 85 ikävuoden välillä. Tilastollisesti merkitsevää heikkenemistä 85–90-vuotiaana tapahtui MMSE-pistemäärässä, älykkyydessä ja muistissa. Metamuistin, itsearvioidun terveyden ja mielialan muutokset 85–90-vuotiaana eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Naisten ja miesten välillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja 85–90-vuotiaiden tarkasteluissa. Mitä vähemmän tutkittavat kokivat muistivaikeuksia, sitä paremmin he suoriutuivat älykkyys- ja muistitesteissä ensimmäisellä tutkimuskerralla. Mitä vähemmän tutkittavat kokivat masentuneisuutta, sitä paremmin he suoriutuivat muistitesteissä viimeisellä tutkimuskerralla. Itsearvioitu terveys oli yhteydessä MMSE-pistemäärään, älykkyyteen ja muistiin vähintään kahdella tutkimuskerralla siten, että mitä parempia olivat terveyden itsearviot, sitä paremmin suoriuduttiin kognitiivista suorituskykyä arvioivissa testeissä. Itsearvioitu terveys myös ennusti kognitiivista suorituskykyä, ja kognitiivinen suorituskyky ennusti itsearvioitua terveyttä ainakin yhdellä viiden vuoden ajanjaksolla. Lisäksi ensimmäisessä viiden vuoden seuruussa muistivaikeudet ennustivat heikompaa MMSEpistemäärää, ja heikko älykkyyspistemäärä ennusti masentuneisuutta. MMSE-pistemäärä, älykkyys ja itsearvioitu terveys olivat merkittävimmät kuolleisuuden ennustajat, mutta myös muisti, metamuisti ja mieliala ennustivat kuolleisuutta. fi
dc.format.extent 51 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other metamuisti
dc.title Kognitiivinen kehitys sekä metamuistin, itsearvioidun terveyden ja mielialan yhteys kognitiiviseen suorituskykyyn iäkkäillä ihmisillä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2007309
dc.subject.ysa kognitiivinen kehitys
dc.subject.ysa suorituskyky
dc.subject.ysa älykkyys
dc.subject.ysa mieliala
dc.subject.ysa muisti
dc.subject.ysa terveys
dc.subject.ysa itsearviointi
dc.subject.ysa ikääntyneet
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record