LIITE Virheiden ja varoitusten kokonaismäärät korkeakouluittain

Ammattikorkeakoulujen kotisivujen ja saavutettavuusselosteiden saavutettavuusongelmat automaattitesteissä

Ammattikorkeakoulu/Testi

Kotisivu

Seloste
WAVE e/a Siteimprove e/w WAVE e/a Siteimprove e/w
Centria ammattikorkeakoulu 17;33/4 43/19 x x
Diakonia-ammattikorkeakoulu
0;49/29
102/8 1;1/2 24/5
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 70;10/373 316/23 x x
Humanistinen ammattikorkeakoulu 35;80/135
148/34 x x
Hämeen ammattikorkeakoulu 15;0/50
25/95 x x
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 12;3/53
67/9 5;3/46 11/10
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 8;33/32
88/27 x x
Kajaanin ammattikorkeakoulu
14;29/85
224/29 x x
Karelia-ammattikorkeakoulu 5;40/29
108/25 x x
Lab-ammattikorkeakoulu 15;2/14
31/72 13;2/8 47/57
Lapin ammattikorkeakoulu 108;57/63
116/98
Laurea-ammattikorkeakoulu 0;1/3
3/52 0;0/9 1/38
Metropolia Ammattikorkeakoulu 185;16/368
366/17 0;14/59 2/16
Oulun Ammattikorkeakoulu
10;0/30
107/38 6;2/4 15/21
Satakunnan ammattikorkeakoulu 16;99/43
172/19 x x
Savonia-ammattikorkeakoulu 11;154/39
185/23 x x
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 9;11/8
55/22 x x
Tampereen ammattikorkeakoulu* 3;0/4
3/2 4;0/7 3/12
Turun ammattikorkeakoulu** 38;12/36
33/58 9;13/15 31/42
Vaasan ammattikorkeakoulu 10;22/23 11/1 x x
Yrkeshögskolan Arcada
47;145/104 118/25 x x
Yrkeshögskolan Novia 24;204/150
325/0 x x
Högskolan på Åland 7;161/49
4/46 x x
Poliisiammattikorkeakoulu 45;10/8
45/5 x x
Yhteensä 704;1171/ 1732 2695/747 38;35/150 134/201

WAVE-testin tuloksista on taulukossa ilmoitettu virheet ja varoitukset e/a (erros/alerts). Virheet sisältävät ensin eri virhetyypit ja puolipisteen jälkeen kontrastivirheet. Siteimprove-testin tulokset sisältävät virheet/varoitukset, e/w (errors/warnings).

*Tampereen korkeakouluyhteisön verkkosivujen saavutettavuusseloste.

**Sekä verkkosivu- että pdf-muotoiset selosteet.

Yliopistojen kotisivujen ja saavutettavuusselosteiden saavutettavuusongelmat automaattitesteissä

Yliopisto/Testi

Kotisivu

Seloste
WAVE e/a Siteimprove e/w WAVE e/a Siteimprove e/w
Aalto-yliopisto
0;0/11
2/7 0;0/10 0/0
Helsingin yliopisto 1;4/4
10/2 1;0/3 1/11
Itä-Suomen yliopisto 24;80/16
157/7 x x
Jyväskylän yliopisto 0;53/33
64/162 0;9/25 11/42
Lapin yliopisto 9;29/31
25/90 x x
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto 24;6/7
56/8 21;3/6 49/8
Oulun yliopisto 23;18/97
22/13 x x
Svenska handelshögskolan 3;4/49
3/7 x x
Taideyliopisto
13;21/47
43/13 x x
Taideyliopisto (https://beta.uniarts.fi/) 3;1/23
5/0 x x
Tampereen yliopisto*
3;0/5
4/20 4;0/7 3/12
Turun yliopisto 5;10/9
115/21 5;9/7 32/24
Vaasan yliopisto 14;18/55
29/51 10;1/6 21/24
Åbo Akademi 12;516/172
356/90 x x
Maanpuolustuskorkeakoulu 45;9/23
73/86 x x
Yhteensä 179;769/582
964/491 41;22/64 117/121

WAVE-testin tuloksista on taulukossa ilmoitettu virheet ja varoitukset e/a (erros/alerts). Virheet sisältävät ensin eri virhetyypit ja puolipisteen jälkeen kontrastivirheet. Siteimprove-testin tulokset sisältävät virheet/varoitukset, e/w (errors/warnings).

x=ei julkaistu.

*Tampereen korkeakouluyhteisön verkkosivujen saavutettavuusseloste.