Informaatioteknologian tiedekunnan opinto-opas opintopisteopiskelijoille

Oppaan julkaisutietoja

#

Varadekaanin tervehdys

Hyvä uusi opiskelija,

Haluan onnitella sinua menestyksestäsi opiskelijavalinnoissa ja toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekuntaan. Samalla haluan kiittää sinua luottamuksestasi opinahjoamme kohtaan.

Edessäsi on nyt akateemisten opintojen vuoro. Ne poikkeavat ainakin yhdellä merkittävällä tavalla aikaisemmista opinnoistasi: sinulla on nyt akateeminen vapaus. Tämä antaa sinulle mahdollisuuksia tehdä monenlaisia valintoja opinnoissasi, niin valitsimiesi kurssien suhteen kuin myös opiskeluun käyttämäsi ajan suhteen. Asetat itse itsellesi tavoitteet!

Tavoiteasettelua miettiessäsi on hyvä huomoida, että tulet opiskelemaan alalle jolla työllistymistilanne on erittäin hyvä. Jopa niin erinomainen, että hyväpalkkainen työpaikka jo kesken opintojenkin houkuttelee kovasti siirtymään työelämään. Monelle tämä onkin arkea ja opiskelu muuttuu sivutoimiseksi - tai jopa keskeytyy kokonaan. Työelämässä akateeminen vapaus kun on hieman vieraampi käsite kuin meillä täällä yliopistossa. Työelämän pyörteet monesti yllättävät opiskelijat sen suhteen, että opintoja ei yksinkertaisesti jaksa suorittaa työn ohessa. Kynnys jättää palkkatyö ja palata täysipäiväiseksi opiskelijaksi onkin sitten jo melko korkea.

Tämän vuoksi haluan sanoa sinulle, tuore akateeminen opiskelija, malta panostaa opintoihisi täysipainoisesti silloin kun ne olet aloittanutkin, mikäli se elämäntilanteessasi suinkin vain on mahdollista. Työelämään ehtii kyllä. Muutaman vuoden lisäpinnistys opinnoissa ja sen myötä tiedeyhteisöltä ansaittu tietotaito ja akateeminen loppututkinto on arvokas ja pitkäaikainen investointi tulevaisuuteen, mikä kantaa hedelmää niin töitä hakiessasi kuin myös työurasi eri vaiheissa. Tästä osoituksena vaikkapa se, että meitä IT-tiedekunnasta valmistuneita maistereita ja tohtoreita, joita alumneiksi kutsutaan, löytyy jo lähes joka maankolkasta eritasoisista tehtävistä: on monikansallisten yritysten maapäällikköitä, toimitusjohtajia, teknologiajohtajia ja tutkimusjohtajia, ja toisaalta ilahduttavan paljon näkee myös tiedekunnastamme valmistuneita menestyviä yrittäjiä. Lisäksi, moni tiedekunnastamme valmistunut on tullut valituksi professorin virkaan Suomen eri yliopistoissa. Sinä olet näiden kaikkien vanavedessä!

Vastuun kantaminen opiskeluissa tarkoittaa myös sitä, että toivon sinun olevan kriittinen opiskelija. Anna palautetta opetuksen sisällöstä ja laadusta. Vaikutuskanavia on monia, joista ainejärjestöt Linkki ja Dumppi lienevät ne luontevimmat. Ainejärjestöt kyllä järjestävät kaikenlaista muutakin "sutinaa", joihin tapahtumiin ja toimintaan osallistumisella pääset luontevasti tutustamaan muihin IT-hengenheimolaisiin.

 
Toivotan sinulle onnea ja menestystä, nähdään pian.

 
 
Tapani Ristaniemi
Varadekaani, informaatioteknologian tiedekunta
Professori, tietotekniikan laitos

#

Uusien opiskelijoiden infotilaisuudet

Maanantai 3.9.2007 Paikka Tapahtuma
klo 12.15 - Agora Alfa Tietotekniikan laitoksen uusien opiskelijoiden kokoontuminen, "nimenhuuto"
klo 12.15 - Agora auditorio 2 Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen uusien opiskelijoiden kokoontuminen, "nimenhuuto"
klo 14.30 - 16.30 Agora 4.kerros, Lea Pulkkisen sali Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen uusien maisterikoulutettavien opintoinfo
Tiistai 4.9.2007 Paikka Tapahtuma
klo 8 - 9 C1-2 (yliopiston päärakennus) Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) info
klo 9 - 10 C (yliopiston päärakennus) Opiskelijakorttien jako
klo 11 - 12 Agora auditorio 1 Infot: kirjasto, tietohallintokeskus, YTHS ja yliopistoliikunta
klo 13.00 - 14.00 Agora auditorio 3 Perushaun kautta tulleiden tietojenkäsittelytieteiden laitoksen uusien opiskelijoiden opintoinfo (tutkintojen rakenne, kurssivalinnat, opintojen ajoitus, sivuaineet jne.)
klo 14 -15 Agora auditorio 1 Opintotuki-info tietoa tarvitseville
klo 18 - 20 C1-2 (yliopiston päärakennus) Rehtorin iltavastaanotto uusille opiskelijoille + Semmareiden konsertti
Keskiviikko 5.9.2007 Paikka Aika
klo 10 - 12 Agora auditorio 1 Kieli- ja viestintäopintoja koskeva infotilaisuus
klo 12 - 14 Agora auditorio 1 Kirjaston ja tietohallintokeskuksen tarkempi esittely IT-tiedekunnan opiskelijoille
klo 13.00-15.00 C1-2 (yliopiston päärakennus) Yliopiston viralliset avajaiset

Yliopiston yhteinen sivuaineinfo perjantaina 12.10.2007 klo 9-11 (paikka vielä avoin).

#

1 Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto (JY) on vireä ja vinhasti kasvava monitieteinen sivistysyliopisto, joka on perustettu vuonna 1934. Yliopiston juuret ovat Suomen ensimmäisessä kansakoulunopettajaseminaarissa, jonka Uno Cygnaeus käynnisti v. 1863. Opiskelijoita on 16 000 ja henkilöstöä noin 2 600. Maisteritutkintojen määrällä mitattuna yliopisto on maan toiseksi suurin. Tiedekuntia on seitsemän: humanistinen, informaatioteknologian, kasvatustieteiden, liikunta- ja terveystieteiden, matemaattis-luonnontieteellinen, taloustieteiden ja yhteiskuntatieteellinen. Näistä liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta on alallaan Suomen ainoa. Yliopiston opiskelijoilla on valittavana lähes 80 pääainevaihtoehtoa. Kaiken kaikkiaan oppiaineita on tarjolla yli 100.

Jyväskylän yliopisto on kansainvälistynyt määrätietoisesti. Opiskelija- ja opettajavaihtoa on nykyään yli 300 ulkomaisen yliopiston kanssa.

Yhteistyö teollisuuden ja liike-elämän kanssa on tuonut mukanaan mm. monipuolisia harjoitteluohjelmia opiskelijoille. Ihminen, luonto ja teknologia ovat Jyväskylän yliopiston opetus- ja tutkimustyön kulmakiviä.

Luonnonkaunis Seminaarinmäen kampus on kuuluisa Alvar Aallon rakennuksista. Jyväsjärven rannalla sijaitsevaa Mattilanniemen kampusta ja Agora-rakennusta sekä vastapäistä Ylistönrinnettä leimaa arkkitehti Arto Sipisen kädenjälki.


Kuva 1: Jyväskylän yliopiston juuret ovat vuonna 1863 perustetussa Seminaarissa, jolle rakennetut yli sata vuotta vanhat punatiiliset "opin kasarmit" ovat edelleen yliopiston käytössä.

#

2 Informaatioteknologian tiedekunta

#

2.1 Informaatioteknologia yhdistää

Hyvinvointi-, energia-, paperi- ja nanoteknologia kuten myös ihmisläheinen ja -lähtöinen tieto- ja viestintäteknologia ovat niin Jyväskylän (Jyväskylä - Human Technology City) alueen kuin Jyväskylän yliopistonkin osaamis- ja kehittämisstrategian painopistealueita. Kaikkien näiden osaamisalojen kehitystä edistävänä ja yhdistävänä tekijänä toimii informaatioteknologia. Informaatioteknologia ja sen sovellukset lävistävät ja entistä voimakkaammin muuttavat toimintatapoja ja -malleja monilla elämän osa-alueilla ja toimialoilla. Tarvitsemme informaatioteknologiaa työssämme ja vapaa-aikanamme - se on läsnä niin kotona kuin koulussakin.

Suomen, Keski-Suomen ja Jyväskylän kilpailukyky kansainvälisillä työmarkkinoilla perustuu jo valtioneuvoston tietoyhteiskuntastrategiankin nojalla koulutukseen ja osaamiseen. Keski-Suomessa IT-alan ylintä opetusta annetaan Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa. Yliopiston toiminnan lähtökohtana on tutkimuksen ja opetuksen yhteys: perustehtävänä on harjoittaa tieteellistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa ylintä opetusta, joka sekä luo että tukee työelämävalmiuksia. Näin syntyy erityisesti kyky seurata oman alan nopeaa kehitystä, minkä avulla sekä omia että työyhteisön toimintatapoja voidaan uudistaa ja tehostaa.


Kuva 2: Tiedekunta toteutti keväällä 2007 historiansa laajimman opiskelijarekrytointikampanjan. Kampanja oli tiedekunnan opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen voimainponnistus, jonka onnistumista juhlistettiin Vesilinnassa järjestetyllä karonkalla. Dekaani Jukka Heikkilän eli Jupsin pöytäseurana Leena Hiltunen ja Sanna Mönkölä.

#

2.2 Tiedekunta ja sen laitokset

Informaatioteknologian tiedekunnassa opiskelee yli 1 500 perustutkinto-opiskelijaa ja lähes 200 jatko-opiskelijaa. Vuosittain valitaan noin 200 uutta opiskelijaa. Tieteenaloja ovat kauppatieteellinen ja luonnontieteellinen ala. Tiedekunnassa on kolme laitosta: tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), tietotekniikan laitos (TTL) ja tietotekniikan tutkimusinstituutti (TITU). Kaksi ensin mainittua ovat opetukseen ja tutkimukseen keskittyviä ainelaitoksia, TITU sen sijaan on maksulliseen palvelututkimustoimintaan suuntautunut erillislaitos.

Tiedekunta sijaitsee Agora-rakennuksessa (Agora (kreik.) = tori, kohtauspaikka), jossa opetus, tutkimus ja yritykset toimivat yhdessä. Jyväsjärven rannalla sijaitseva Agora on ollut toiminnassa rakennuksena syksystä 2000 lähtien. Se on myös Agora Human Technology -konseptia noudattava monitieteinen tutkimus- ja opiskeluyhteisö, jossa ihmistieteet ja teknologia sekä liike-elämä ja julkinen sektori kohtaavat synnyttäen rohkeasti uudenlaisia ajatuksia ja toimintaa. Agoran vahvuudet perustuvat monipuoliseen informaatio- ja viestintäteknologia-alan osaamiseen sekä monitieteiseen ihmisen kehityksen, toiminnan ja elinkaaren tutkimukseen.

Tiedekunta yhdistää innovatiivisella ja monitieteisellä tavalla liiketoiminnalliset ja inhimilliset painotukset teknologian kehittämisen, soveltamisen ja seurausten tutkimukseen. Keskeisiä tutkimuksen ja opetuksen alueita ovat tietojärjestelmien suunnittelu, toteutus ja hyödyntäminen organisaatioissa erityisesti digitalisoitumisen ja liiketoiminnan näkökulmasta, ohjelmistotekniikan ja mobiilijärjestelmien menetelmät ja sovellukset sekä laskennalliset menetelmät erityisesti simuloinnissa ja optimoinnissa sekä niiden teollisissa sovelluksissa.

Tutkimusta sekä opetusta varten tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteiden laitoksilla työskentelee professoreita, lehtoreita, yliassistentteja, assistentteja, suunnittelijoita, tutkijoita, dosentteja sekä tutkimuksessa ja opetuksessa avustavaa henkilökuntaa. Laitosten yhteisiä ja hallintoon liittyviä asioita hoitavat laitoksen johtaja, varajohtaja, laitosneuvosto sekä amanuenssi ja laitoksen toimisto. Laitoksen johtajan ja amanuenssin puoleen voi kääntyä kaikissa laitosta koskevissa asioissa. Opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa laitosten opintoneuvojilla ja amanuensseilla on paras asiantuntemus.

#

2.2.1 Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella (luku 9) voi opiskella pääaineena tietojärjestelmätiedettä, tietojenkäsittelytiedettä sekä kognitiotiedettä. Tietojärjestelmätiede yhdistää tietojenkäsittelyn ja taloustieteet. Tietojärjestelmätieteen tutkimuksen lähtökohtana on tietotekniikan ja sitä hyödyntävän organisaation suhde ja siten tietojärjestelmien kehittäminen ja käyttö osana organisaation toimintaa.

#

2.2.2 Tietotekniikan laitos

Tietotekniikan laitoksella (luku 10) opintojen pääaineena on tietotekniikka. Tutkimuskohteena on informaation käsittelyprosessien tehokas automatisointi. Opetuksen ja tutkimuksen painoalat liittyvät informaatioteknologian keskeisiin alueisiin, kuten uudenlaisten tietojenkäsittelysovellusten ja ohjelmistojen suunnitteluun, tietoverkkojen tiedonsiirtojärjestelmien suunnitteluun ja hallintaan sekä tehokasta tietokonelaskentaa hyödyntävien numeeristen ja matemaattisten menetelmien ja mallien käyttöön, esimerkiksi teollisten tuotteiden suunnittelussa, teollisten prosessien ohjauksessa, luonnontieteellisessä mallintamisessa ja suurten tietoaineistojen analyysissä.

#

2.2.3 Tietotekniikan tutkimusinstituutti (TITU)

Tietotekniikan tutkimusinstituutin toiminta perustuu projekteihin. Henkilökunnassa yhdistyy Jyväskylän yliopiston monipuolinen osaaminen. Projekteissa työskentelee mm. informaatioteknologian, taloustieteen, viestinnän, kasvatustieteen, sosiologian ja psykologian osaajia. Toiminnan rahoitus saadaan projekteista. Suurimpia rahoittajia ovat Euroopan Sosiaalirahasto, Euroopan aluekehitysrahasto ja Tekes. Lisäksi rahoitusta saadaan yrityksille ja yhteisöille suunnatuista palvelututkimuksista. TITUn erityisosaamista ovat koulutusteknologia, organisaation tiedonhallinta, liikkuva tietojenkäsittely, ihmisläheinen teknologia, kokonaisarkkitehtuurit ja ohjelmistotuotanto. Tutkimuksessa TITUn vahvuudet liittyvät tietojärjestelmien suunnittelu-, toteutus- ja käyttöönottoprosesseihin sekä ohjelmistotuotantoon erityisesti menetelmien ja prosessien näkökulmasta.

Käyntiosoite
Postiosoite
Puhelin
Faksit
WWW

Mattilanniemi, Agora 5. kerros
PL 35 (Agora), 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
(014) 260 1211 (yliopiston vaihde)
(014) 260 2544
http://www.jyu.fi/it/laitokset/titu

Taulukko 2.1: Tietotekniikan tutkimusinstituutin (TITU) yhteystiedot

#

2.3 Tiedekunnan hallinto

Tiedekuntaneuvosto, dekaani, varadekaani, hallintopäällikkö, opintoasiainpäällikkö ja tiedekunnan toimiston henkilökunta sekä atk-tuen väki hoitavat tiedekunnan yhteisiä asioita. Tiedekunnan työskentelyä johtaa dekaani. Tiedekuntaneuvostoon kuuluu professoreja, muuhun opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluvia sekä opiskelijajäseniä.

Käyntiosoite
Postiosoite
Puhelin
Faksit
WWW

Mattilanniemi, Agora 2. kerros
PL 35 (Agora), 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
(014) 260 2207
(014) 260 2209
http://www.jyu.fi/it/

Taulukko 2.2: Tiedekunnan toimiston yhteystiedot

#

2.4 Erillislaitosten toiminta informaatioteknologian alalla

#

2.4.1 Agora Center

Agorassa toimii monitieteinen erillislaitos Agora Center, joka tukee ja motivoi toimijoiden välistä yhteistyötä sekä yliopiston sisällä että yliopiston ja muiden toimijoiden kesken. Agora Centerin monitieteisissä hankkeissa on ollut mukana noin 200 gradu- tai jatkokoulutusvaiheessa olevaa opiskelijaa, 40 tohtoritutkinnon suorittanutta tutkijaa ja professoria yliopistostamme sekä joukko muiden, myös ulkomaisten yliopistojen kollegoja. Lisätietoja: http://www.jyu.fi/erillis/agoracenter

#

2.4.2 Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kokkolassa voi kouluttautua maisteriksi pääaineena tietotekniikka. Informaatioteknologian yksikön järjestämä koulutus on työn ohella tapahtuvaa monimuoto-opetusta, jonka järjestämisessä käytetään hyväksi tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia. Lisätietoja:
http://www.chydenius.fi/koulutus/tutkintoonjohtava/timo.html

#

2.4.3 Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Avoimessa yliopistossa järjestetään mm. informaatioteknologian opintoja, joihin voivat osallistua kaikki halukkaat iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot ovat maksullisia. Lähiopetus on iltaisin ja viikonloppuisin. Osa opetuksesta järjestetään yhteisopetuksena informaatioteknologian tiedekunnan kanssa. Avoimessa yliopistossa on kehitetty joustavia opiskelumuotoja, jotka sopivat siten myös työssäkäyville ja muualla kuin Jyväskylän läheisyydessä asuville. Lisätietoja: http://www.avoin.jyu.fi/

#

2.4.4 MALU-IT -koulutus

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja kasvatustieteiden tiedekunta ovat jo usean vuoden ajan järjestäneet muunto- ja pätevöittämiskoulutusta opettajille (MaLuOpe). Vuonna 2007 koulutus laajeni myös informaatioteknologian tiedekuntaan. Koulutuksessa epäpätevät opettajat voivat hankkia joustavasti työn ohella opettajan pätevyyden tai luokanopettajat tai aineenopettajat hankkia kelpoisuuden esim. toista tai kolmatta opetettavaa ainetta varten. Osa opetuksesta järjestetään yhteisopetuksena tiedekunnan muun opetuksen kanssa. MALU-IT tarjoaa siten myös tiedekunnan varsinaisille opiskelijoille joustavia opiskelumahdollisuuksia aineopintojen suorittamiseen. Lisätietoja: http://www.avoin.jyu.fi/maluope/ ja http://www.jyu.fi/it/laitokset/mit/suuntautumisvaihtoehdot/ope/taydennyskoulutus/MaLuOpe/