E1 18 Korkiakoski reg44-45

Jonas Gedda 1689

suomennos HRJalasjärvi

Korkiakoski, asunut Jöran Jacobson eli Michel Jöransonin poika, 18 vuotta, ja raivannut hyvänlaatuista peltoa 1 tynnyrinalan, mutta niittyä vain vähän työvoiman puutteen takia; isä on vanha ja työkyvytön ja pojat aivan liian nuoria. Näin ei ole talossa päästy eteenpäin, mutta (asukas) lupaa tästä eteenpäin kaikella ahkeruudella raivata niittyjä ja viljellä asuinpaikkaansa, niin että vaikka talon vapaavuodet ovat jo ohitse voidaan ottaa ¼ vero, joka tulee voimaan vuonna 1692. Nyt olemassa olevat niityt ovat Pitkäranta, Pihlaniemen (Pihilaniemin) kohta, Suoladon (Soladan) ala Kannon rajasta Hulkan talvitien suuhun ja Märttaojansuun kohta, jotka nousevat yhteensä 15 verokuormaan (skattlass). Talolla on hyvät mahdollisuudet tervanpolttoon, hyvät laidunmaat, samoin hirsimetsät ja polttopuumetsät, mutta ei kalavesiä eikä myllynpaikkaa.