g1 75-76 Kivennapa Soppa ym

Aspegren 1644

suomennos Heikki Rantatupa

tn = tynnyrinala

kuorma =heinämittaÄYRÄPÄÄN KIHLAKUNTA JA KIVENNAVAN PITÄJÄ

Selitysosa – Explicatio Notarum

n:o 1 Soppa Peter, autio Joutselässä. Ollut autiona yli 100 vuotta, ja on laitumena. Ei niittyjä, metsiä käyttävät saman (kylän) talonpojat.n:o 2 Valkilan autio/Walkila, entinen asukas on muuttanut metsään 12 peninkulman päähän, ja ympärilleen rakentanut hyvin. Jätetty numerolle 3 seuraavassa

Missä hän nyt asuu…

(VAIKEA TULKITTAVAKSI!)n:o 3 Numero 2. Juuri ylösotettu talo villissä metsässä

A 5 tn

B 2 tn

C 2 tn

D 3 tn

E Niittyjä ja mäkiä peltoaitauksessa 3 kuormaa

Ei niittyjä, vaan (heinä) etsitään soilta. Tilaa on raivata lisää peltoa.

n:o 4 Tintula, autio yli 30 vuotta. Pellot ja niityt kasvavat metsää, ja käyttävät sitä talonpojat? kaskimaana.n:o 5 Rappan talo Polvenselässä

F 3 tn

G 2 tn

H 2 ½ tn

J Alava niitty 6 kuormaa

K Kaskimaita, sopivat raivattaviksi pelloiksi

On kaskimetsiä ja ulkomaita.n:o 6 Kappala

L 3 ¼ tn

M 1 ¾ tn

N 1 ½ tn

O Kovan maan niitty 2 kuormaa

P Vanha kaskimaa, käytettään niittynä ja

saadaan heinää 6 kuormaa

Q Kaskimaita, sopivat niityiksin:o 7 Wetkala

R 2 ½ tn

S 1 ¾ tn

T 2 ½ tn

U Uusi kaskimaa, ei niittyjä

Numeroilla 6.7. on tilaa kaskimetsille ja ulkomaille. Samoin on tilaa raivata lisää peltoa ja niittyä.