E45 36 1-2 Rahnasto ym Ilmajoki 1712

Cristopher Mört

Käännös HRGEOMETRISK AFRIJTNING öfwer hemmanen Rahnasto, Pietilä, Nackaluoma, Tahlosela och Wästi, belägne uthi Österbottens Lähn och Ilmola Sochn, effter Högwälborne Hr. General Majorens och Landzhöfdingz Lorentz Clerks af 29. Maij 1708 samma åhr afettadt.


(Geometrinen kuvasu Rahnaston, Pietilän, Nahkaluoman, Taloselan ja Västin taloista, jotka sijaitsevat Pohjanmaan läänissä ja Ilmajoen pitäjässä, tehty Korkeasyntyisen herra Kenraalimajuri ja maaherra Lorentz Clerkin määräyksestä 29.toukokuuta 1708 ja samana vuonna toimitettu.)


Lyhennelmä:


Lit. A. RAHNASTO 1: mantaalin verotalo, jota asuu Tuomas Juhanpoika Rahnasto, ja omistukset ovat seuraavat:


Peltoa yht. …………… 19ta 4 ¾ ka

Niittyä (pinta-ala)……. 30ta 7 ½ ka

Heinää parmasta …….. 31+1 ½ +32 ½


Talolla on hyvät laidunmaat, mutta ei hirsimetsää, kattotarvemetsää, aitaustarvemetsää tai tuohimetsää, vain polttopuuta omaan tarpeeseen. 1/5 myllynpaikasta Nenättömänluomassa. Humalatarhassa 200 salkkoa. Keväisin pyydetään haukia, ahvenia ja lahnaa Luopajärvestä talon tarpeisiin. Talon heinäladot ja aitaukset ovat hyvässä kunnossa. Talo elättää 15 lehmää, 15 päätä nuorta karjaa, 25 lammasta ja 5 hevosta.


Lit. B. PIETILÄ ½ manttaalin verotalo, asuu nykyään Juha Jaakonpoika Pietilä, ja omistukset ovat:


Peltoa yht. …………….. 12ta 10ka

Niittyä (pinta-ala)……… 13ta 23 ½ ka

Heinää parmasta ………. 9 ¾ +5+21

(heinää luhtaniityiltä!)


Talolla ei ole kalavesiä, mutta muut omistukset samanlaiset kuin Rahnastolla. Elättää 9 lehmää, 9 päätä nuorta karjaa 15 lammasta ja 4 hevosta.


Lit.C. NAHKALUOMA ½ manttaalin verotalo, jota asuu Yrjö Tuomaanpoika. Omistukset:


Peltoa yht. …………………. 11ta 3 ½ ka

Niittyä (pinta-ala)………….. 21ta 22ka

Heinää parmasta …………… 11 ½ +5 ½ +34 ½


Talolla ei ole hirsi- tai aitauspuita, mutta katto- ja polttopuuta on omaan tarpeeseen. Jokseenkin hyvät laidunmaat, 1/6 myllystä Nenättämänluomassa. Humalatarhassa 150 salkoa. Ei kalavesiä. Elättää 10 lehmää, 10 päätä nuorta karjaa, 15 lammasta ja 4 hevosta.


Lit. D. TALOSELA 1: manttaalin verotalo, jota asuu nykyään Gabriel Öberg, nimismies, ja omistukset:


Peltoa yht. …………………. 16ta 21 ¾ ka

Niittyä yht. …………………. 20ta 29 ½ ka

Heinää parmasta …………… 8 ¼ +14+10


Talolla ei ole hirsimetsää tai tarvemetsää tervanpolttoa varten, mutta kattopuita, aitauspuita ja polttopuuta omaan tarpeeseen. 1/5 myllystä Nenättömänluomassa ja jauhaa omaan tarpeeseen. Humalatarhassa 400 salkoa. Kalavedet Ojajärvessä, mutta ei palkitse vaivaa. Elättää 7 lehmää, 7 päätä nuorta karjaa, 15 lammasta ja 3 hevosta.


Lit. E. VÄSTIN VEROTALO, on vanhastaan ollut verolla 1 manttaalista, mutta nauttinut veroalennusta aina Hänen exelenttinsä autuaasti edesmenneen herra kreivi Falkenbergin ajoista ja verolla 1/3 manttaalista. Asuu nykyään ……….. (ei sanottu!)


Peltoa yht. …………….. 12ta 28 ½ ka

Niittyä yht …………….. 7ta 27ka

Heinää parmasta ………. 10 ¼ +16 ¾


Hirsiä, kattopuita, aitaustarpeita ja polttopuuta löytyy omaan tarpeeseen, ja metsää vielä tervanpolttoonkin. Hyvät laidunmaat. ¼ myllystä Nenättömänluomassa 1 ½ neljännespeninkulmaa talosta. Humalatarhassa 100 salkoa. Pellot hyvässä kunnossa.

Elättää 10 lehmää, 9 päätä nuorta karjaa, 20 lammasta ja 3 hevosta.