E1 10_1 Lapua Naarasluoma

Thomas Lohm 1688

suomennos Heikki Rantatupa

tn = tynnyri, tynnyrinala

ka = kappa, kapanalaGEOMETRINEN KUVAUS uudistilasta Naarasluoman/NarasLoma kylässä ja Lapuan pitäjässä, nimeltään Vähä Ståka, jota asuu Philpus Mattzon, kartoitettu varsinainen pelto ja sellainen, joka voi olla kelvollinen peltomaaksi, niityt ja niittyraivaukset, ja kaikki muu, kuten kartasta näkyy.

Toimitettu hyväsyntyisen Herra Maaherran kirjallisen määryksen mukaan, joka annettu 1. päivä heinäkuuta vuonna 1687.NOTARUM EXPLICATIO – YLEISSELITYS

A 1 Philpus Mattzon, peltoa 1:ksi Hautapelto, määrä 27 ka

B 2:ksi Nevapelto, jonka määrä on 7 ½ ka

C 3:ksi Mäkivainio, määrältään 1 tn 24 ¼ ka

D 4:ksi kelvollista maata pelloksi, määrä 2 tn 8 ka

Kaikki nämä yhdenlaista maaperää, nimittäin (gran), punaista,

valkoista, hiekkaa, savimultaaSeuraavassa ne paikat, jotka kelpaavat niitynraivaukseen,

ilman ennakko-odotuksia

E Isonkorvenalus/Ison Kårfwenalus, siländig? maata,

kasvaa saraheinää 25 skrind (kuormaa)

F Aijokkaluhta/Aijocka Luchta, samanlainen 28 skrind

G Vähäakan luhta/Wähä akan Luchta, samantyyppinen 6 skrind

H Isonakan luhta/Ison akan Luchta 4 skrind

J Ojannevan luhta/Åjan Nefwan Luchta, tasaista ja

siländigt, saraheinää 6 skrindKaikki muu on karkeaa, koivua, kuusta ja haapametsää. Kelvollista

polttopuu, hirsi- ja tarvemetsää. Hyvää laidunmaata, mutta ei

lainkaan kalavesiä, ei liioin ole enempää tiluksia tälle uudistilalle kuin

edellä on mainittu.

SUMMARUM 2 tn 26 ¾ avointa peltoa

2 tn 8 ka kelpaa pelloksi

69 skrind (kuormaa heinää)

Idän suuntaan on toinen yksittäistalo, matkaa sinne ½ peninkulmaa.

Etelän suuntaan 1 peninkulma päähän on perustettu krouvi/krogh

matkustavaisia varten. Länteen, Vöyrin pitäjän rajalle, on 2 peninkulman matka.

Pohjoiseen ¼ peninkulman päässä on yksittäistalo.