E1 6 Soini Keisarbacka


Jonas Gedda 1693


teksti: Heikki Rantatupa


KARTTATEKSTI:E1 5 Keisari (Keisarbacka)

Jonas Persson Gädda 1693


Geometrisk affritningh opå Keisarbacka hemmans

Åker och Egor uthi österbottns medla Contrat och Peders-

Öhre Sochn hwilcka ähre Noga afmädt och uthrächnadt, Om

Sommaren (1)693 som Protocollet widare uthwiser.


Jonas Persson

Giädda


(manu propria)


Karttateksti 2:


Geometrisk Affrijtning Jempte Annotation och Besrächning

på Keijserbacka hemman i Österbotns Medla Contrackt,

och Pedersöhre öfra Sochn, och funnit efter Noga Calculation dess

area Bestående af Stenig Jordmoln till 7 tunneland, hwilket

åth minstone bör skatta för ¾ mantahl, efter der

ähr Steenland, och Ängh till 98 Skatzlass, synes förden

skull, att Keijarbacka hemman kan thola klyfnings och

större Skatt mant. än har till Widh är, helst efter (der) finnes Lägen

heet till Brukning land Tiarubruk, Swedieland, Loftim-

ber och wed skoug (Åker?) aftäcka, intet fiskiewatn, hwil-

ket öfning Undratechnadt noga Ransakat ähr.
PÖYTÄKIRJA:


E1 reg 06-07 Keisarbacka

Jonas Gedda 1693

suomennos HR

Jonas Geddan selostus talon luonteesta 1693:


N:o 1 Keijsarbacka

Hänen korkeutensa herra paroni ja maaherra herra Gustaf Grassin määräyksestä ja käskystä annettu 10. päivä kesäkuuta edellisenä vuonna (1692) ovat Keisarbackan tilukset, pellot ja niityt, mitattu ja laskettu, ja havaittu tarkkojen laskemien mukaan sen peltojen olevan kivikkoista kovaa maata 7 tynnyrinalaa, jota tulee verottaa ¾ manttaalista, ja niityt tuottavat 98 verokuormaa (heinää), ja näyttää sen takia mahdolliselta, että Keisarbackan talo kestää jakamisen (kahtia) ja suuremman veron kuin tähän asti on ollut, etenkin sen takia, että siellä on mahdollisuuksia lisäraivaukseen ja tervanpolttoon. Talolla on lehdesmetsää, hirsimetsää ja polttopuumetsää, on myllynpaikka, kaskimetsää, mutta ei kalavesiä.