A1 195 Huittinen Punola

Jonas Streng 1646

suomennos HR

tn = tynnyri

YLEISSELITYS

Punolan kylä/Poonnila, taloja 2

veroa 9 ¾ äyriä

A Kylvö Pohjoisaitaukseen, joka toinen vuosi 12 ¼ tn

B Kylvö Eteläaitaukseen, joka toinen vuosi 18 tn

Ulkoniityt, 2 kappaletta, ovat länteen ½ peninkulmaa, nimeltään Palojoki,

kovaa maata ja suota, tulee heinää 8 aamia

Salkankorpi, on samalla seudulla, suota, tulee heinää 7 aamia

Peltoheinää (Åkerhöö) 1 aami

Tällä kylällä on hyvät laidunmaat. Hyvät kaskimetsät. Hyvät tuohimetsät. Vähän hirsimetsää. Hieman kalavesiä joessa. Mylly joessa Salminojalla.ERIKOISLUETTELO

  1. Matz Bertilsson, Veroa 6 ½ äyriä

A Kylvö Pohjoisaitaukseen, joka toinen vuosi 8 1/6 tn

B Kylvö Eteläaitaukseen, joka toinen vuosi 12 tn

Ulkoniityt, heinää 10 aamia

Peltoheinää 2/3 aamia

Tällä talonpojalla on erillinen peltokappale, merkitty

C:llä, kylvetään……………. 2 ½ tn

  1. Erich Hindersson, Veroa 3 ¼ äyriä

A Kylvö Pohjoisaitaukseen, joka toinen vuosi 4 1/12 tn

B Kylvö Eteläaitaukseen, joka toinen vuosi 6 tn

Ulkoniityt, heinää 5 aamia

Peltoheinää 1/3 aamia

Tällä talonpojalla on 2 erillistä peltokappaletta,

kylvetään ……………………………………………………… ¾ tn

ja on merkitty D:llä