A1 255 Järvenpää, Eräjärvi

Anders Streng 1634JÄRVENPÄÄN KYLÄ, 2 taloa, veroa yhteensä 5 äyrinmaataKylvö peltoon litteta A …

Kylvö peltoon litteta B …..Kylään kuuluu tarvemetsää, laidunmaata, kaskimaata, kalavesiä omaa tarvetta varten.  1. Hintrikki Erkinpoika

heinää lkoniityiltä kovalta maalta ………..3 kuormaa

suomailta ……………………………………8 kuormaa

kylän niityiltä kovalta maalta ……………….1 kuorma

  1. Eskel Erkinpoika

heinää ulkoniityiltä kovalta maalta …….5 kuormaa

suoheinää …………………………………9 kuormaa

kylän niityiltä kovalta maalta ……………. 2 kuormaa