g1 73-74 Kivennapa Kotselkä ym

Aspegren 1644

suomennos Heikki Rantatupa

tn = tynnyrinala

kuorma =heinämittaÄYRÄPÄÄN KIHLAKUNTA JA KIVENNAVAN PITÄJÄ

Selitysosa – Explicatio Notarumn:o 1 Kotselkä/Kotselkä 3 taloa

A 4 ¼ tn

B 3 tn

C 3 tn

D Kovan maan niitty 4 kuormaan:o 2 Hindrich Persson, ib./sama

E 3 ½ tn

F 5 tn

G 5 tn

H Kovan maan niitty 8 kuormaa

J Niittylehto peltoaitauksessa 2 kuormaa

Tämä suo voisi olla sopiva niityksi jos se pannaan kuntoon/kuivataan, mutta asukkaalla ei taida olla siihen mahdollisuutta.

n:o 3 Matz Mårtensson, autio ib./sama

K 2 ½ tn

L ¾ tn

M Viljelemätön pelto, on laitumena. Kelvollinen ylösotettavaksi.

N Alava niitty 8 kuormaa

Niitä peltoja ja niittyjä, jotka ovat käytössä, viljelee n:o 1. Tämä on tullut autioksi vuonna 1639. Syy on, että talonpoika tuli sokeaksi, ja sitten pakeni vaimon ja lasten kanssa Venäjänmaalle.

Hieman kalastusta, kaskimetsiä ja humalatarha.n:o 4 Joutselkä/Joutzsälkä

O 3 tn

P 2 tn

Q 3 tn

R Vielä alava niitty 4 kuormaa

Tilalla on kaskimetsää ja ulkomaita. Ei erikoisemmin niittyjä, vaan korjataan heinä vanhoilta kaskimailta ja soilta.