g1 117-118 Muolaa Päivilä ym

Aspegren 1645

suomennos Heikki Rantatupa

tn = tynnyrinala

kuorma =heinämittaÄYRÄPÄÄN KIHLAKUNTA JA MUOLAAN PITÄJÄ

Selitysosa – Explicatio Notarum

n:o 1 Päivilä/Päiwilä 1 talo

A 1 1/8 tn

B 1 1/7 tn

C 1 ½ tnn:o 2 Naumala 1 talo

D 2 ¾ tn

E 3 ½ tn

F 2 ½ tn

G Nurmea peltoaitauksessa

Lisäksi niittyä Pyhäjoella 6 kuormaa

Kalavesiä kohtuullisesti, ei erikoisemmin kaskimetsiä. Soita kaikilla puolilla.n:o 3 Jamula, hiljattain ylösotettu kylän ulkopuolisista maista, ei kelpaa (mihinkään), halla tärvelee vuosittain (satoa), on pakotettu luopumaan pellosta

H 1 2/3 tnJ 1 ½ tn

K 1 2/3 tnn:o 4 Taprila, heikko talo, halla turmelee sadon vuosittain.

L ¾ tn

M 2 tn

N 1 ¼ tn

O Alava niitty 1 kuorman:o 5 Oluff Tapainen/Tapain, autio, on laidunmaana. Tullut autioksi vuonna 1633. On aivan kelvotonta hiekkamaata.n:o 6 Johan Toivakainen/Tåiwakain, autio, on laidunmaana. Tullut autioksi vuonna 1633. On aivan kelvotonta hiekkamaata.n:o 7 Karhula 1 talo

P 1 tn

Q 3 tn

T 3 ¼ tn

S 1 ½ tn

X Kelpaamatonta puromaata

R Nurmea lisäksi 2 kuormaa

U Alava niitty 12 kuormaa

Numeroilla 4.7. on hyvät kaskimetsät ja ulkomaat.

Numeroilla 3.5.6. ei ole erikoisemmin tilavia kaskimetsiä ja ulkomaita.