Tiedosto: Tyrvää


käsi4:

Maanmittari Jonas Strengin kartta vuodelta 1644 Tyrvään pitäjän Kallialan kylästä.


Huomioitava tekstiä luettaessa:

Maanmittarit käyttivät runsaasti lyhenteitä varsinkin mitoissa, kuten itse asiassa nykyäänkin. Tynnyri merkittiin pelkällä t-kirjaimella, äyri ö:llä jne. Kaksoispiste osoittaa, että sana on katkaistu. Luetussa tekstissä sanan puuttuva osa on sulkumerkkien sisällä.

Jos ison V-kirjaimen päällä on merkki, on se luettu ääntämystä seuraten U:ksi.

mz= med


ÖFFWER SATAGUNDENS HÄRADH.


Generalis Explicatio

Notarum.Kalliola by ähr Hem(m)an.----------------- 16

Skattar alle tillhopa ----------------------- -53 ½ ö(re)/:t?

Uthsäde J åkeren medh lit(era):----A 57. t(unno)r

Uthsäde J åkeren medh lit(era)-----B 53.t(unnor)

Uthängier------------ Hård-------------- 55. åhm (=aamia)

Mossa ----------- 24. åhm

Star -------------- 24. åhm

Byäng(e)r hård---- 23. åhm

Mossa---- 3. åhm


Till dennaByen finnes Mullebeet, Swidie-

fall, fiskwatn, som skiöndt är, Timber Skogh, Löf-

Skogh, finnss effter Nödhtårfften.

Qwarn som går Höst och wår, een fierdedels

Mijll ifrån byyn beläghen.Specialis Explicatio.


1. Sigffredh Thom(m)ason, Skatt:----------- 3.öh:(res) L(and)

Uthsäde i åkeren medh lit: -----A

Uthsäde i åkeren medh lit: ----- B

Uthängiar----------hård

Mossa------

Starre---------

Byäng(e)r hård

Mossa2. Siffredh Thomason, Skatt : 3 ½ .öh:(res) L(and)

Uthsäde J åkeren medh lit: ---- A

Uthsäde J åkeren medh lit:----- B

Uthängiar ----------------- hård

Mossa

Starre

Byäng(e)r hård

Mossa


3. Tåbias Jacobson, Skatt:--- 3.öh:(res) L(and)

Uthsäde J åkeren medh lit: ---- A

Uhtsäde J åkeren medh lit: ----- B

Uhtängiar ------------------hård

Mossa

Starr

Byäng(a)r hård

Mossa


4. Jacob Matzson, Skattar---- 3. öh:(res) L(and)

Uthsäde J åkeren mz lit:---- A

Uthsäde J åkeren mz lit:---- B

Uthängier -------------------hård

Mossa

Starre

Byaeng(a)r hård

Mossa


5. Oluff Peerson, Sk(att)r----------- 2 ½ .öh:(res) L(and)

Uthsäde J åkeren mz lit:-----A

Uthsäde J åkeren mz lit: ---- B

Uthäng(a)r -------------------hård

Mossa

Star

Byäng(a)r hård

Mossa


6. Hinrich Mich:(el):son, Sk(att)r ------ 2 ½ .öh:(res) L(and)

Uthsäde J åkeren mz lit: -----A

Uthsäde J åkeren mz lit:------B

Uthängiar ----------------hård

Mossa

Star

Byäng(a)r hård

Mossa


7. Thomas Brus:(iu)son, Skatt(a)r------- 3. öh:(res) L(and)

Uthsäde J åkeren medh lit-----A

Uthsäde J åkeren mz lit:-------B

Uthängier -----------------hård

Mossa

Star

Byäng(a)r hård

Mossa


8. Hinrich Matzson, Sk:(atta)r------------ 3. öh:(res) L(and)

Uthsäde J åkeren mz lit: ----A

Uthsäde J åkeren mz lit:-----B

Uthäng(a)r ----------------hård

Mossa

Star

Byäng(a)r hård

Moss

9. Jören Jonson, Skat:(ta)r -------------------4. öh:(res) L(and)

Uthsäde J åkeren mz lit: ------A

Uthsäde J åkeren mz lit:-------B

Uthängiar -----------------hård

Mossa

Star

Byang(a)r hård

Mossa


10. Nisius Jörenson, Sk:(att)r------------ 4. öh:(res) L(and)

Uthsäde J åkeren mz lit:--------A

Uthsäde J åkeren mz lit:--------B

Uthängiar ----------------hård

Mossa

Star

Byäng(a)r hård

Mossa


11. Mårthen Philips:(on), Sk(att)----------- 6. ö/: k

Uthsäde i åkeren mz lit:-----A

Uthsäde i åkeren mz lit:-----B

Uthängiar ------------------hård

Mossa

Star

Byang(ar) hård

MossaÖFFWER SATAGUNDENS HÄRADH.


12. Jören Erichson, Skattar -----------3 ö/: k

Uthsäde i åkeren medh lit:----A

Uthsäde i åkeren medh lit:----B

Uthängir -------------------- hård

Mossa

Star

Byäng(a)r hård

Mossa


13. Thomas Simonson, Skattar------------ 4. ö/: k

Uthsäde i åkeren medh lit: -----A

Uthsäde i åkeren medh lit:------B

Uthängiar --------------------hård

Mossa

Star

Byäng(a)r hård

Mossa


14. Matz Clemetzson, Skat:--------------3 ½ ö/: k

Uthsäde i åkeren medh lit:----A

Uthsäde i åkeren medh lit:----B

Uthängier -------------------hård

Mossa

Star

Byaäng(a)r hård

Mossa


15. Jacob Michelson, Skatt---------------3. ö/: k

Uthsäde i åkeren medh lit:----A

Uthsäde i åkerene medh lit:—B

Uthängir --------------------hård

Mossa

Star

Byäng(a)r hård

Mossa


16. Her Joseph, Skatt --------------------- 2 ½ k

Uthsäde i åkeren mz lit:------A

Uthsäde i åkeren mz lit:-----B

Uthängiar ------------------hård

Mossa

Star

Byäng(a)r hård

Mossa


I Tyrffwis Präste

gårdh.


Uthsäde i åkeren mz lit: -----C 14.t(tunnor)

Uthsäde i åkeren mz lit:------D 13. t(unnor)

Uthängier ------------------hård ----- 15 åhm

Mossa---- 9 åhm

Byäng(a)r hård 7 åhm


finnss samma Nyttigheeter som

till Kalliolaby.

Qwuarn finss i Strömmen.