BB1A 24-25 Sääksmäki Vuorentaka

Lorentz Schroder 1640

suomennos Heikki Rantatupa

tn = tynnyri, tynnyrinala

ka = kappa, kapanalaNOTARUM EXPLICATIO GENERALIS-YLEISSELITYS

Vuorentaka taloja 1 Veroa 5 äyriä

Kylvö Eteläaitaukseen 10 tn 3 ka

Kylvö Pohjoisaitaukseen 9 tn 21 ka

Heinää Pohjoisaitauksen niityltä 1 kuorma

Tällä talolla on ahdas sijainti metsien ja laitumien sekä muun toimeentulon suhteen.

Kalavesiä……………………………..0

Humalatarha ………………………0

Mylly ………………………………….0Se niitty, joka alkaa täältä, on laajuudeltaan melko suuri, ja ulottuu yli peninkulman päähän sekä leveydeltään että pituudeltaan, ja on monia kyliä, joilla siellä on osuutensa.……………… ..

HUOM. Kartta 25 liittyy (conjung) karttaan 24. Tässä Voipala