BB1A 211 Tammela Säiviä Kallio

Lorentz Schroder 1648

suomennos Heikki Rantatupa

tn = tynnyri, tynnyrinala (T)

ka = kappa, kapanala (C)

äyri = äyri, äyrinmaa

NOTARUM EXPLICATIO GENERALIS – YLEISSELITYS

Säifwiä/Kallio yksi talo Veroa 1 äyri

A Kylvö Itäaitaukseen 3 tn 18 ka

B Kylvö Länsiaitaukseen 3 tn 6 ka

Tällä (talolla) on ulkomaita tarpeen mukaan, sekä laidunmaiden että kalavesien kannalta, mutta ei myllyä tai myllynpaikkaa.

…………………

HUOM. Säiviä nyk. Kallio. Kallijärvi/CallioJerfwi nyk. Vehkasuo