E45 34a Luopa ym uud.tila:Tekstin suomennos:


Kurikan kappelissa Jalasjärven kylässä


LUOPA ½ manttaalin verotalo, jaettu sotaväelle. Asuu tätä nykyä Samuel Luopa ja omistukset kuten seuraa:


1. Savea ja savipohjaista maata 12 tynnala 16 kapanalaa

2. Seudulla samaa maanlaatua, kelpaa pelloksi 2 9

3. Heinäniittyä peltoaitauksen sisällä 11 7 ½ 5 parmasta

4. Umpiaitaheinää ja saraa 18 18 5 p (saraheinä)+5

Noksonluoma antaa saraa 15 +5 parmasta

Katila neva …………………………………………………….1

Ohon luoma …………………………………………………….2

Samoin samalla nevalla ……………………………………….. ½

Lapiolahti ……………………………………………………..1 + ½

Kermäs (=Kärmes?) oja ………………………………………….1/2

Ikarin luhta …………………………………………………….1

Sama luhta ………………………………………………………. 1


Yhteensä 14 ta 25 ka peltoa

Niittyä 29 ta 25 ½ ka

Heinää kovalta maalta 12 parmasta

Saraheinää ym 25+5 parmastaYleistä talosta:


Talolla on hyvät hirsiämetsät, rakennuspuita, aitapuita, polttopuita ja hyvät laidunmaat, kuten myös metsää tervanpolttoa varten ja tuohimetsiä. On yksi mylly Luovanjoessa, jota käytetään syksyisin ja keväisin tarpeen mukaan. Humalatarhassa on 200 salkoa. Pellot ovat alavia, mutta kestävät jonkin verran kylmyyttä. Talolla on kaskimaita ja kytömaita. Talon heinäladot ja aitaukset ovat hyvät. Talo elättää 24 lehmää, 25 päätä nuorta karjaa 18 lammasta ja 6 hevosta.Lit B REINIKKA

½ manttaalin verotalo, asuu Henrik Danielson, ja talon omistuket:


1. Hiesua ja hietamaita 10 ta 31 ka

2. kovaa heinämaata peltomaan sisällä 15ta 31ka tulee 3 parmasta

3. Umpiaita pitää sisällä 25 ta 7 ka, tulee 15 + 10 parmasta

4. vähäumpiaita käsittää 9 ta 8 ka tulee 3 +4 parmasta

Luska …………………….1 parmas

Pentilä ……………………. ¾ parmas

Pajulahti ………………….. 1/4 parmas

Piirron rannasta ………………..9 parmasta

Kainaston nevalta …………….. 16 parmasta (tässä epäselvyyttä!!)


Yhteensä peltoa 10 ta 13 ¼ ka

Niittyä 50 ta 14 ka

Heinää kovalta maalta 5 ½ parmasta

Sara- ym heinää 18+39 parmasta


Talolla ei ole hirsimetsiä tai tarvepuita tervantekoa varten. Rekennus- ja aidantekopuita sekä polttopuuta on omaan tarpeeseen. Heikot laidunmaat, ei kalavesiä. 1/5 myllynpaikasta Nenättömänluomalla omaan tarpeeseen. Humalatarhassa 150 salkoa. Pellot ovat erittäin hallanarkoja. Talon heinäladot ja aitaukset ovat hyvässä kunnossa. Elättää 15 lehmää 10 päätä nuorta karjaa, 4 hevosta ja 40 lammasta.