E1 Kumsila reg44-45

Jonas Gedda 1689

suomennos HRGumsila, Anders Andersson, on täällä asunut 7 vuotta ja viljelee savimaista peltoalaa 1 ½ tynnyrinalalla. Niityt ovat Taiveloja, Tosalon neva ja Kärlesluhta. Ilman raivausmaita tulee näistä kaikkiaan 26 verokuormaa. Talolla on hyvät mahdollisuudet tervanpolttoon. Hieman kaskimaita, hyvät laidunmaat ja hieman kalavesiä, ei myllynpaikkaa.