E1 44 Lapväärti

Jonas Gedda 1693

tolkning/suomennos Heikki RantatupaKARTTEXT:

GEOMETRISK AFFRIJTNING JEMPTE ANNOTATION och

Uthrächning på Wällam Eskelssons ägor utj Storåby och Åhs-

torp utj Österbottens Söder Contract och Lappfierd Sochn, som

tillförende warit Nybygge, men efter friheetz åhren wa-

rit Skattlagd för ¼ Mantahl, men befinnes nu wid räth-

ningen hafwa opbrukat åker af medellmåttig Jord-

moln 4 Tun(er) och ½ Mantahl, och äng till 95 Skattlas,

hafwa Tierubruk, Mulbete Timber wed och löfskough,

Qwarnstelle till nödtorften intet fiskiewatn, hwil-

ka ägor är afmädt, och noga uthrechnadt Om Sommaren

(1)693