Fi 4 Yli-Ii Kollaja

Claes Claesson 1648

Teksti: Heikki RantatupaNOTARUM EXPLICATIO

  1. Simon Riepus Hemman ½ Mantall

i Johan Ottessonss Jordrefningh warit ¼ M(antall)

  1. Uthsäde alss 3 5/8 T(unnor)

  2. höö widh garden 4 Lass

upföre Elfwen widh Åwijkarne. 9 Lass

Nedanföre 3 Lass

Humblegårdh till 100 steng(er)ganska Ringa fijskie i Elfwen, måste

sökia sitt fijskerij i Skogzträsken

när Landzryggen.Nota till denne gården ähr och

Twenne Engzstycker under 12 Lass

Afrijtat folio (8) och Noterat

medh Lit: F