F1 70 1-2 Kuivaniemi

Claes Claesson 1648

suomennos Heikki RantatupaNOTARUM EXPLICATIO – YLEISSELITYS

  1. Thomas Vackuri talo 1/3 manttaalia

A Kylvö 3 7/8 tynnyriä

B Viljemätön/kesantopelto 3/8 tynnyriä

C Kovan maan heinää samoin kuin

talon lähellä 3 kuormaa

On niitty piirretty foliolle 13 ja merkitty kirjaimella M

heinää 15 kuormaa

D Kuuluu Lasse Karialaiselle folio 10,

tulee heinää 2 kuormaa

E Tulee Oluf Plussilälle, folio 6

tulee heinää 2 kuormaa

F Tulee Jöran Giästilälle, folio 3

tulee molemmista kappaleista heinää 21 kuormaa

G Hindrich Heita folio 6,

saa heinää 2 kuormaa

H Thomas Serpoi folio 6,

saa heinää 1 kuorma

I Anders Jiäskeläinen folio 12

saa heinää 2 kuormaa

K Clemet Giästilä folio 3 2 kuormaa

L Clemet Giästilä ja Matz Erichsson samoin (=Giästilä), yhdessä saavat heinää 3 kuormaa, puolet kumpikin, folio 3

  1. Lars Olkoin autio talo ¼ manttaalia, on ollut pitkän aikaa autiona,

eikä enää voida erottaa missä talo ja pellot ovat olleet.

M Voi tulla viljeltyä 2 tynnyriä

samasta heinää 4 kuormaa  1. Jacob Larson talo ¼ manttaalia

N Kylvö 1 3/8 tynnyriä

O Heinää 5 kuormaa

Ei ole muualla niittyjä tai peltomaata, mutta on kalastusta ja metsää kuten koko kylällä.