A1 174 Huittinen Jalasjoki

Jonas Streng 1646

suomennos HR

tn = tynnyriYLEISSELITYS

Jalasjoen kylä, taloja 2

Veroa 2 ½ äyriä

A Kylvö Pohjoisaitaukseen, joka toinen vuosi 12 tn

B Kylvö Eteläaitaukseen, joka toinen vuosi 15 tn

Kotiniitty Eteläaitauksen alapuolella, merkitty C:llä,

tulee heinää 10 aamia

Ulkoniityt, 3 kappaletta, ovat 1 peninkulma etelään, nimeltään

Aapaniitty/Apa Nito, sarapohjaa, heinää 8 aamia

Karssisilla/Karsisilta, 1 niitty, pohjoiseen ½ peninkulmaa,

suota, tulee heinää 6 aamia

Sorrama/Soramaa?, yksi niitty, on samalla seudulla,

suota, tulee heinää 4 aamia

Tällä kylällä on hyvät laidunmaat. Hyvät kaskimetsät. Ei tuohimetsiä. Vähän hirsimetsää. Hyvät lehdesmetsät. Hieman kalastusta joessa. Mylly joessa, käy syksyllä ja keväällä.ERIKOISLUETTELO

  1. Sigfredh Erichsson, Veroa 1 ¼ äyriä

A Kylvö Pohjoisaitaukseen, joka toinen vuosi 6 tn

B Kylvö Eteläaitaukseen, joka toinen vuosi 7 ½ tn

Kotiniitty, heinää 5 aamia

Ulkoniityt, heinää 9 aamia

  1. Bertil Erichsson, Veroa 1 ¼ äyriä

A Kylvö Pohjoisaitaukseen, joka toinen vuosi 6 tn

B Kylvö Eteläaitaukseen, joka toinen vuosi 7 ½ tn

Kotiniitty, heinää 5 aamia

Ulkoniityt, heinää 9 aamia