F1 8 Pudasjärvi Kollaja

Claes Claesson 1648

Teksti: Heikki Rantatupa

NOTARUM EXPLICATIO

  1. Thomas Hakulis hemman ¼ Mantall

  1. Uthsäde alss 2 13/16 Tunnor

  2. Obrukat åker 5/16 Tunna

  3. Ängh wedh Byen alss 10 Lass

widh Åwijkarne 5 Lass

Till denne gården ähr Lijka Legen-

heet medh fijskerij som andre hem-

man I Kållaia byy.  1. Kommer Jacob Vorma Till

På nästföregångne folio

blifwer höö 3 Lass  1. Kommer Erich Pöckie Till folio (2)

blifwer höö 2 Lass  1. Kommer Simon Riepu till fol (3)

blifwer på begie stykerne 12 Lass  1. Kommer Thomass Tackinen till

blifwer höö 1 Lass

folio 11