E1 61 4 Mustasaari Österhankmo

Jonas Gedda 1695

tolkning Heikki Rantatupa

Sk = skattmantal

Kr = cronomantal

tn = tunneland

ca = kaplandGEOMETRISK AFRIJTNING OCH DELINATION

Jempte Calculation Och Uthrächning på Crono Bönderna

i Öster Hankmåå Byy i Öster Bottns Södra Contract

Och Mustasarj Sochn. Afmätt Jn Augustj (/1)695A ¾ Kr Per Tonesson Brukat åker af sand Jordh 2 ½ tn 4 ca Kr 52 skattlass höö

B ¼ Kr Johan Nilsson Af samma slagz Jordh 2 ½ tn Kr 61

C ¾ Kr Matz Larsson Af samma slagz Jordh 3 tn 6 ca Kr 65

D ¾ Kr Johan Jönsson af Samma slagz Jordh 3 ½ tn 4 ca Kr 72

E ¾ Kr Erich Jönsson af Samma slagz Jordh 2 ½ tn 2 ca 40

= 3 ¼ Kr Summa 1 7/16 (!) 290 skattlass

Till denna Byyn är Godh Wedh Skoug, Gran Och tall Skough

Tinber Skough till Nödtorfften löf Skoug Godt Muhl Bete, fiskie

Wattn, inga Qwarn ställe. Något Näfwer Skough till

Nödtorfften swagh åker Jordh Medel måttelig äng mark.

Åkerna är af Swart sand Och Mylla. Hafwer ¼ Träde.Jonas Persson Giädda/Gedda