E1 62 1 Mustasaari Singsby

Jonas Gedda 1695

tolkning Heikki Rantatupa

Sk =skattemantal

Kr = Cronomantal

tn = tunneland

ca =caplandN:o 3

GEOMETRISK AFRITNING OCH DELINATION

Jempte Calculation Och UthRächning på Skatt Och Crono

Bönderna I SingzByy i Öster Bottns Söder Contract

Och Mustasarj Sochn Afmätt Jn Juhli (1)695A ½ Sk Markuss Hansson 6 tn 8 ca Sk 60 skattlass

B ½ Sk Hans Hansson 3 tn 6 ca Sk 50

C 2/3 Sk Larss Hendersson 3 tn 14 ca Sk 55

D ¾ Sk Erich Matzson 4 tn 11 ca Sk 60

E ½ Erich Simonsson 6 tn 9 ca Sk 60

F 1/3 Matz Danielsson 3 tn 5 ca Sk 40

G 1 Sk Erich Hansson 5 tn 12 ca Sk 60

H ½ Sk Markuss Erichson 3 tn 27 ca Sk 55

J 2/3 Kr Mag(iste)r Erich Valin 2 ca 30

= 4 ¾ Skattemantal 4 5/8 ¼ 460

= 2/3 CronomantalTill Denna Byybn Ähr Jngen Timber Skoug

eller Näfwer Skoug, Men Nöiachtig Weedh Skoug

Och MuhlBeete, Något fiskie want, Jngen

Ström quarnar Men Wäder Qwarn,

Åkeren är af Swartt sandh Och Mylla

iblandh. ¼ Träde.Jonas Persson Giädda/Gedda