g1 155-156 Muolaa Pällilä ym

Aspegren 1645

suomennos Heikki Rantatupa

tn = tynnyrinala

kuorma =heinämittaÄYRÄPÄÄN KIHLAKUNTA JA MUOLAAN PITÄJÄ

Selitysosa – Explicatio Notarum

n:o 1 Pällilän kylä 2 taloa

A 2 2/3 tn

B 2 tn

D Kaskimaa, sopii pelloksi 3 tn

E Niitty, alava 3 kuormaan:o 2

A 1 ½ tn

B 2 tn

C 2 tn

E Alava niitty 2 kuormaan:o 3 Heikalan kylä 1 talo

F 3 tn

G ½ tn

J 1 ¾ tn

R Niitty Ystejärven/YsteJerffwi Joella 4 kuormaan:o 4 Kuralin autio, viljelee (=viljeli) Oloff Lepping aikoinaan, mutta nyt asuu n:o 3 sitä yhtenä talona

H 3 tn

K 2 tn

R Niitty Yskejärven/wid YskeJerffwi joella, suota 4 kuormaan:o 5 Pärsilä/Pärsila 4 kruununtaloa 1 rälssitalo

L 3 tn

M 4 ½ tn

N 3 tn

R Niitty Yskejärven joella 8 kuormaan:o 6

L 1 ½ tn

M 2 ½ tn

N 2 tn

O ¼ tn

R Alava niitty 12 kuormaan:o 7

P 3 ½ tn

Q 4 tn

S 2 tn

R Alava niitty 12 kuormaan:o 8 Korkea-arvoisen Lorentz Creutzin rälssitalo

T 8 tn

R Alava niitty 12 kuormaan:o 9 Kaselan autio

U 1 tn

Viljelee n:o 4 folio 150

V Autio pelto, on laidunmaana, on kelvotonta hiekkamaata

Numeroilla 1.2.3.4.5.6.7.8.9. on hyvät kalavedet ja hirsimetsät ja…(=teksti loppuu)

………………… .

HUOM.Suomalaisen aatelismiehen Lorentz Creutzin (1615-1676) kartano mukana.