A1 147 Huittinen Mauriala

Jonas Streng 1646

suomennos HR

tn = tynnyriYLEISSELITYS

Mauriala/Maurila, taloja 1

Simon Thomasson, Veroa 4 7/12 äyriä

A Kylvö Pohjoisaitaukseen, joka toinen vuosi 9 ¼ tn

B Kylvö Eteläaitaukseen, joka toinen vuosi 6 ½ tn

Kotiniitty Eteläaitauksessa, heinää, ja on merkitty

C:llä 2 aamia

Ulkoniityt, kaksi kappaletta, ovat lounaaseen kylästä 1 peninkulma, nimeltään

Honkamaaniitty, suota, tulee heinää 1 ½ aamia

Yksi ulkopelto Mommolan/ Mumulan kylässä, merkitty R:llä, ja näkyy foliossa (25), 3 ¼ tn

Samoin vielä niitty samassa paikassa…. 1 aami

Ulkoniityt, 4 kappaletta, Näädänsalon niitty nimeltään, on pohjoiseen kylästä, kasvaa koivua ja leppää, tulee heinää 10 aamia

Tällä kylällä on hyvät laidunmaat. Hyvät kaskimetsät. Vähän tuohimetsää. Vähän hirsimetsää. Hyvät niinipuumetsät. Hyvät lehdesmetsät. Mylly on kylän lähellä, käy läpi vuoden.…………………

HUOM. Joessa 3 myllyä. Kaksi myllyistä kuuluu Kaharilan kylälle ja Mumulan kylälle. Mumulan kylästä vain Mommolankoski muistuttaa olemassaolosta.